Wyniki matur 2018/2019


(cały czas powyżej średniej krajowej)
   III LO zdało - 99%                              śr. krajowa 91,3%
  
Technikum Nr 1 zdało - 93%                 śr. krajowa 80,9%
                                                                          śr. woj. św.  77 %

Znów jesteśmy w TOP 10 - najlepsze szkoły województwa świętokrzyskiego

Świadectwa dojrzałości odebrali absolwenci III Liceum Ogólnokształcącego
i Technikum Nr 1