Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Pracownicy administracji szkoły

Księgowość Sekretariat
Główna księgowa:

Jolanta Bożek

Samodzielny referent księgowości:

Agnieszka Kwiecień

Sekretarz Szkoły:

Izabella Zaręba

Samodzielny referent administracyjny:

 

 

 

 

 

 

 

Marta Łoboda