KONKURS NA NAJWYŻSZĄ FREKWENCJĘ

 

Klasy, które uzyskały w grudniu 2019 r.
frekwencję powyżej 90%

 

Klasa

XII `2019

Pozycja

%

III Liceum Ogólnokształcące

I B

1

93,77

I C

2

93,57

II B

3

91,82

II C

4

91,59

III A

5

90,96

Technikum Nr 1

I ep

1

94,78

I hp

2

93,74

I eg

3

93,64

IV e

4

90,97

I hg

5

90,25

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1

---

---

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranking klas,
według wyników frekwencji
wynoszącej powyżej 90%,
po czterech miesiącach r. szk. 2019/2020

Lp.

Klasa

Po 4 miesiącach
r. szk. 2019/2020

Poz.

(szkoła/ZSP)

Śr. %

III LO

       
 

I B

1/II

93,77

 

I C

2/V

93,57

 

II B

3/VI

91,82

 

II C

4/VII

91,59

 

III A

5/IX

90,96

Technikum Nr 1

1.

I ep

1/I

94,78

2.

I hp

2/III

93,74

3.

I eg

3/IV

93,64

4.

IV e

4/VIII

90,97

5.

I hg

5/X

90,25

Branżowa Szkoła I Stopnia

 

---

---

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulujemy najlepszym,

którzy najpoważniej traktują obowiązki szkolne!