Szkolne Koło Teatralne "Lemour"
" Samo życie pisze nam scenariusz teatralny"
Plan pracy:
Praca z zespołem:
- przygotowanie do występów publicznych, nauka ruchu scenicznego, praca nad dykcją, opracowanie krótkich scenek i przedstawień na uroczystości szkolne.
- kontynuacja pracy nad ruchem scenicznym i dykcją, praca nad interpretacją i inscenizacją utworów literackich.
- próba tworzenia własnych scenariuszy, próba interpretacji tekstów przygotowanych przez uczniów.
Cele ogólne:
- wywoływanie przeżyć estetycznych związanych z tekstem za pomocą ułatwiających jego percepcję środków ekspresji wizualnej (ruch światło, gest, mimika, charakteryzacja, kostiumy, rekwizyty, oprawa sceniczna. 
Cele dydaktyczno - wychowawcze:
- Rozwijanie zainteresowań teatralnych uczniów, oraz indywidualnych zdolności recytatorskich, plastycznych, tanecznych i literackich.
- Kształcenie umiejetności czystej i poprawnej wymowy, właściwej modulacji i siły głosu, przez ćwiczenia dykcji, oddechu i ruchu.
- Wyposażenie uczniów w ogólna wiedzę na temat historii teatru, etapów jego rozwoju, znanych dramaturgów, reżyserów , warsztatu pracy aktora, róznorodnych technik i form teatralnych. Wyzwalanie w uczniach zdolności twórczych poprzez gry dramowe, krótkie inscenizacje, ćwiczenia zmysłów i koncentracji.
- Rozwijanie  umiejętności pracy w zespole, współtworzenia dzieła scenicznego, odpowiedzialności i rzetelności.
- Pobudzanie  uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu klasy i szkoły.
-Rozbudzanie motywacji korzystania z różnych źródeł informacji.
- Wprowadzenie w  tradycje kultury narodowej i europejskiej.
- Zachęcanie do do samokształcenia  oraz rozwoju własnej osobowości. Rozwijanie pozytywnych cech charakteru , takich jak tolerancja, życzliwość, otwartosc, wrażliwość, szczerość, krytycyzm, szacunek dla pracy innych.
- Ksztaltowanie postaw zaciekawienia soba  i drugim człowiekiem. Ośmielanie do dzialania, wyrabianie pewności siebie, zwalczanie wstydu przed występem publicznym.
Bloki tematyczne w zakresie realizacji celów:
Wiedza o teatrze:
- analiza składników dzieła teatralnego: scenografia, kostiumy, charakteryzacja, rekwizyty, muzyka, choreografia , reżyseria,
- pojęcia dotyczące budowy tekstu dramaturgicznego, tworzyw teatralnych, form i technik teatralnych,
- warsztat pracy aktora i reżysera (etapy pracy nad tekstem  i przygotowaniem przedstawienia)
Twótcze dzialania uczniów:
- krótkie inscenizacje reżyserowane przez uczniów  na bazie lektur i tekstów własnych,
- scenariusz teatralny na bazie tekstu epickiego,
- dzialalność polegająca na indywidualnym przygotowywaniu afiszy, plakatów, aranżacji muzycznych, projektowaniu scenografii i kostiumów ,
- dyskusje po obejrzanych spektaklach, redagowanie sprawozdań i recenzji.
Dodatkowe formy działalności:
- wyjazdy na przedstawienia teatralne, lub prezentacja ciekawych przedstawień (DVD, VHS),
- śledzenie ciekawych imprez w regionie,
- wizyta na próbie i  i za kulisami treatru profesjonalnego,
- akcentowanie Miedzynarodowego Dnia Teatru (27 marca), udział w konkursach recytatorskich,
- przygotowanie akademii i oprawy scenicznej uroczystości szkolnych.
" Jeśli człowiek już wskoczył na scenę, to po prostu musi zacząć latać."
poznajcie zatem naszych uczestników :
Marcin Zieliński, Hubert Prokop, Adrian Sanecki, Piotr Olszowy, Hubert Szymbra, Karolina Januszkiewicz, Grzegorz Religa, Agnieszka Maciąg, Mateusz Sikora, Bartłomiej Janiec, Kinga Wójcik, Karolina Bernat, Małgorzata Szumilas, Agata Nizioł, Aleksandra Coś, Julia Wąs, Justyna Nowak, Anna Korczak, Magdalena Klimczak.
 
 
Prowadzący: mgr Justyna Szumilas i s. Helena M. Chudyba

 

 

Witajcie w bibliotece!