Regulamin szkolnego konkursu wiedzy
o tematyce olimpijskiej
 
„Zimowe Igrzyska Olimpijskie Vancouver 2010
– bez tajemnic”
 
o tytuł „ Mistrza Wiedzy Olimpijskiej”
 
 

 Regulamin konkursu dla uczniów gimnazjów z powiatów: buskiego, kazimierskiego i pińczowskiego 

 

   1. Organizator: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku-Zdroju.

 
  2. Cel konkursu:
-       zainteresowanie młodzieży zmaganiami olimpijskimi
-       uświadomienie roli ruchu olimpijskiego we współczesnym świecie
-       przybliżenie tradycji oraz symboliki olimpijskiej
-       przybliżenie sylwetek polskich sportowców biorących udział w XXI Zimowych Igrzyskach Vancouver 2010.
 
 1. Tematyka konkursu
-       historia i tradycja Igrzysk Olimpijskich
-       udział Polaków w Igrzyskach Zimowych Vancouver 2010
-       zasady „fair play” w sporcie.
 
 1. Regulamin konkursu

   -       termin konkursu: 12lutego – 01marca 2010

  -       konkurs jest adresowany jest do uczniów gimnazjów z powiatu buskiego, pińczowskiego i kazimierskiego

    5. Pytania ukazywać się będą na stronie internetowej  ZSP1 pod hasłem   Konkurs „Zimowe Igrzyska Olimpijskie Vancouver 2010-bez tajemnic”.

   6. Pytania konkursowe ukazywać się będą trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) o godzinie 09.00.

   7.  Uczestnicy odpowiadają na pytania w formie elektronicznej. 

   8. Odpowiedzi wraz z imieniem, nazwiskiem, nazwą szkoły i klasą należy przesyłać do godziny 15.00
        tego samego dnia    na adres  skszsp1@op.pl

   9. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje 2 punkty. Suma uzyskanych punktów na zakończenie konkursu decydować będzie o zwycięstwie.
 

   10. Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Busku-Zdroju w ciągu 10 dni od zakończenia Olimpiady.  

 
      11. Nagrody:
     Dla 5 najlepszych uczestników oraz po jednym z każdego gimnazjum z terenu powiatu buskiego, pińczowskiego i kazimierskiego Dyrekcja ZSP1 ufunduje cenne nagrody rzeczowe. (aparat fotograficzny, iPod, sprzęt sportowy).
 
 
ŻYCZYMY POWODZENIA
 
 
Regulamin konkursu dla uczniów ZSP1
   1. Organizator: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku-Zdroju.
  
   2. Cel konkursu:
-       zainteresowanie młodzieży zmaganiami olimpijskimi
-       uświadomienie roli ruchu olimpijskiego we współczesnym świecie
-       przybliżenie tradycji oraz symboliki olimpijskiej
-       przybliżenie sylwetek polskich sportowców biorących udział w XXI Zimowych Igrzyskach Vancouver 2010
 1. Tematyka konkursu
-       historia i tradycja Igrzysk Olimpijskich
-       udział Polaków w Igrzyskach Zimowych Vancouver 2010
-       zasady „fair play” w sporcie
 1. Regulamin konkursu
-       termin konkursu: 12lutego – 01marca 2010
-       konkurs jest adresowany do uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1   
      w Busku-Zdroju, oraz uczniów gimnazjów z powiatu buskiego
 1. Regulamin dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Busku-Zdroju
-       uczestnicy odpowiadają w formie pisemnej na pytania dotyczące historii Igrzysk Olimpijskich i bieżących wydarzeń Olimpiady Vancouver 2010
-       pytania konkursowe ukazywać się będą trzy razy w tygodniu (poniedziałki, środy
      i piątki) o godzinie 09.00 na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, a także na tablicy szkolnej „Aktualności sportowe” (obok pokoju nauczycieli wychowania fizycznego)
-       odpowiedzi wraz z imieniem nazwiskiem i klasą wrzucamy do urny(obok radia BIT) tego samego dnia,
w którym ukazały się pytania do godziny 15.00
-       za każdą dobrą odpowiedź uczestnik otrzymuje 2 punkty
-       wyniki ogłoszone będą na zakończenie tygodnia
-       suma uzyskanych punktów na zakończenie konkursu decydować będzie o zwycięstwie
-       uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 po zakończeniu konkursu.
 1. Nagrody
-       dla 40-tu najlepszych uczestników Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ufunduje wyjazd na imprezę sportową rangi ogólnopolskiej
-       dla trzech najlepszych uczestników cenne nagrody rzeczowe(aparat fotograficzny, iPod, sprzęt sportowy)
 1. W kwestiach spornych decyduje organizator.
 
ŻYCZYMY POWODZENIA
                                                                                                                           Odpowiedzialni:
 
    mgr Ewa Dytkowska
                                                                                                                                                                           mgr Mirosława Gajda
mgr Adrian Szumilas
mgr Piotr Zawadziński
                    

 Pytania konkursowe