Wsparcie pedagoga szkolnego
podczas trwania zdalnej nauki i pracy szkół ZSP

Systematyczne i całościowe zdalne nauczanie i uczenie się jest dla nas wszystkich, uczniów i nauczycieli, sytuacją nową, do której nie byliśmy i nie jesteśmy przyzwyczajeni, choć techniki pracy na komputerach i w internecie zdecydowanej większości z nas nie są obce.
Praca zdalna, kontakty i nauka z wykorzystaniem Internetu i poczty elektronicznej stanowią z pewnością większy czy mniejszy problem dla każdego z nas.
Taki rodzaj pracy i łączności nie likwiduje niestety naszych innych, dotychczasowych codziennych problemów.
Dlatego też
pedagog szkolny naszego Zespołu nie zaprzestał swojej pracy i służy możliwą pomocą, rozmową i poradą (na odległość niestety).
Drodzy uczniowie – w istotnych i ważnych sprawach dotyczących organizacji nauki i pracy własnej – zgłaszajcie się do swoich wychowawców, a jeśli uznacie, że potrzebna jest pomoc pedagoga szkolnego – możecie się ze mną kontaktować pisząc na adres:
jr.pedagogzsp@interia.pl, w godzinach 9.00 – 14.00.

Szanowni nauczyciele – jeśli mogę być Państwu w czymś pomocny, w Waszej teraz jeszcze trudniejszej pracy – również proszę kontaktować się na powyższy adres.
W sytuacjach szczególnie pilnych i bardzo ważnych proszę do mnie dzwonić.
Życzę wszystkim Państwu – uczniom i nauczycielom dużo zdrowia, braku kontaktu z koronawirusem, stosowania się do wszystkich zaleceń służb medycznych i sanitarnych oraz owocnych i skutecznych naukowych kontaktów zdalnych ze sobą –
Jerzy Radziwolski – pedagog szkolny ZSP