KLASA 2c

Zajęcia artystyczne – muzyczne

Temat: Świąteczne nastroje.

Witam serdecznie.

Miałem nadzieję, że może nam się uda bezboleśnie przejść przez to wielkie nieszczęście, ale niestety możemy się tylko od dzisiaj spotykać tylko w internecie. Oby jak najkrócej.

Wprawdzie nastrój podły, ale zgodnie z programem mamy mówić o muzyce radosnej – o kolędach.

Emigracje, wojny, zniewolenie komunistyczne, to wszystko sprawiło, że kolędy mają ogromną rolę w dziejach naszego narodu.

Zarówno kolęda jak i kartka świąteczna, są znakiem naszej kultury, naszym dziedzictwem, narodową pamięcią i fundamentem tożsamości.

Kolęda rozbrzmiewała w Polsce od niepamiętnych czasów. Jej wielka popularność i powszechność wśród wszystkich warstw społecznych na przestrzeni wielu stuleci sprawiła, iż była ona związana z rodzimą twórczością ludową.

W wielu z nich przewijają się rytmy krakowiaka, mazura i poloneza. Funkcja kolędy nie ograniczała się tylko do roli pieśni religijnej, obrzędowej. W pewnych okresach historycznych zdobyła rangę pieśni patriotycznej, była symbolem polskości. Najwięksi nasi poeci tworzyli utwory o Bożym Narodzeniu, a mało jest kompozytorów, którzyby nie pisali lub nie opracowywali polskich kolęd.

KS. Jan Siedlecki autor najbardziej znanego śpiewnika kościelnego tak pisze: Kolęda – od łacińskiego wyrazu COLENDAE, tj. pierwszy dzień miesiąca, - oznaczała u nas początkowo nowy rok, później życzenia, dary i śpiewy noworoczne, a w końcu także pieśnii na Boże Narodzenie, który jeszcze inaczej nazywano symfonią albo rotułą.

Posłuchajcie najstarszej polskiej kolędy z 1424 roku: Zdrów bądź Królu anielski – na YT

https://www.youtube.com/watch?v=XwWFDFqxPl8

a później jednej z najważniejszych „W żłobie leży ‘’ napisaną przez Piotra Skargę na melodię poloneza koronacyjnego króla Władysława IV.

https://www.youtube.com/watch?v=cnSnSnpCcNE

Za tydzień ciąg dalszy o kolędach.

Na dzisiaj to tyle. Zachęcam do słuchania różnych wersji różnych kolęd.

Zdrowia życzę. Do następnego spotkania.