Rekrutacja 2020/2021 

I etap: od 15.06.2020r. logowanie do systemu.              Zakończony!!

II etap: od 26.06.2020r. dostarczanie do szkoły świadectw ukończenia szkoły.          Zakończony!!

III etap: od 13.07.2020r. dostarczanie do szkoły oryginalnych świadectw ukończenia szkoły.

IV etap: od 31.07.2020r. do 4.08.2020r. dostarczanie do szkoły zaświadczeń o wyniku egzaminu ósmoklasisty.   /Kandydaci wprowadzają do systemu rekrutacyjnego wyniki/.        Zakończony!

5.08.2020r - 11.08.2020r. - praca komisji rekrutacyjnej.

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

Szkoła branżowa - godz. 9.00
Liceum Ogólnokształcące - 10.30
Technikum Nr 1 - 12.00
Po ogłoszeniu list kandydaci do szkół potwierdzają chęć nauki w szkole dostarczając brakujące dokumenty (m.in.
oświadczenia RODO, oświadczenia o naukę religii, zapotrzebowanie na koszulki na zajęcia WF).

 Dnia 14 lipca 2020r. odbyły się spotkania organizacyjne z rodzicami, na których zostały wyjaśnione dalsze postępowanie rekrutacyjne, omówiono zasadę rekrutacji przy pomocy komputerowego programu rekrutacyjnego. Przedstawiono wychowawców klas, poruszono temat podręczników i innych dokumentów rekrutacyjnych.
Dziękujemy rodzicom za udział w spotkaniu.