SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE! 
 
W związku ze zmianą Rozporządzenia MEN zajęcia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju od 30 listopada 2020 roku do 22.12.2020 roku odbywać się będą zdalnie (z wyjątkiem zajęć praktycznych). 
Proszę wszystkich uczniów/rodziców o uzupełnienie brakujących acesoriów komputerowych (mikrofony, kamerki) niezbędnych do nauki zdalnej.

Zajęcia odbywają się zgodnie z tygodniowym planem zajęć i w czasie ich trwania.
Nauczanie zdalne jest obowiązkowe a zatem tylko usprawiedliwione, przez Rodzica u Nauczyciela,  bądź Wychowawcy  okoliczności, zwalniają Ucznia
z  uczestnictwa w lekcji  w wyznaczonych przez nauczyciela formach i metodach pracy (dokładnie tak, jak to się odbywa podczas pracy w szkole). Dokumentowanie (wpis do dziennika) obecności Ucznia odbywa się na podstawie obecności uczniów podczas lekcji on-line. Uczestnictwo w lekcji krótsze niż 30 min. uznawane jest jako nieobecność w lekcji. Brak aktywności w czasie lekcji dokumentowane jest jako nieobecność w lekcji. Jeśli powodem braku aktywności w e-lekcji są względy techniczne, uczeń zobowiązany jest do poinformowania wychowawcy - nieobecność usprawiedliwiona.

Pobieranie materiałów i odsyłanie prac domowych, a także praca i odpowiedzi ustne podczas lekcji on-line,  są podstawą do klasyfikowania i wystawienia ocen
.
Dyrektor

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedur ograniczających ryzyko zakażenia się wirusem Covid-19. W tym zakresie obowiązuje nas postępowanie zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dla szkół i placówek oświatowych.

W związku z powyższym wdrażamy zasady i procedury postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych w formie Regulaminu, który został umieszczony na stronie www.zsp1busko.pl.
Bardzo proszę o zapoznanie się z obowiązującymi ustaleniami i ścisłe ich przestrzeganie.

                                                                                                                                                                       Dyrektor ZSP

Regulamin oraz procedury funkcjonowania szkół ZSP

w Busku-Zdroju

podczas prowadzenia nauki zdalnej
w czasie trwania epidemii koronawirusa

Regulamin funkcjonowania Szkoły w czasie pandemii.pdf

WYTYCZNE GIS, MZ I MEN.pdf