Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I
 
 
 

17.11.2020 r.

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW KURSU WÓZKÓW WIDŁOWYCH !!!

Informujemy, że dnia 21 listopada 2020r.  o godz. 8.00 w CKZ w Busku-Zdroju, ul. Wojska Polskiego 31 rozpocznie się kurs wózków widłowych.

Od 22 listopada 2020 r. do 19 grudnia 2020 r. w godz. od  8.00 do 20.00 odbywać się będą zajęcia praktyczne – indywidualna jazda wózkiem według harmonogramu indywidualnych zajęć praktycznych. Każda z grup (max 3-osobowa) ma do dyspozycji 10 godz. praktycznej nauki jazdy.
Termin egzaminu zostanie wyznaczony przez UDT po wysłaniu przez CKZ Busko kompletu dokumentów
Miejsce egzaminu: Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju ul. Wojska Polskiego 30

HARMONOGRAM SZKOLENIA
„Obsługa wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia”

 
 
01.10.2020r.
 
Informujemy, że po analizie, złożonych przez  uczniów naszej szkoły, deklaracji uczestnictwa do projektu „Dobry start 2.0” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości i kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU
 
Komisja Rekrutacyjna działając zgodnie z Regulaminem wyłoniła listy zakwalifikowanych uczestników na poszczególne kursy:
Kurs prawa jazdy  grupa – 9 osób
Kurs obsługi wózków widłowych – 4 osób
 

 07.09.2020 r.

INFORMACJA DLA UCZNIÓW TECHNIKUM
 
Rekrutacja uczniów do projektu "Dobry start2.0"
Informujemy, że aktualnie trwa rekrutacja uczniów do projektu „Dobry start 2.0”, realizowanego przez Certes Sp. z o.o., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości i kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.
 
Dokumenty zgłoszeniowe można składać do dnia 30.09.2020r. u p. Izabelli Zaręby.
 
 
16.06.2020 r.
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW KURSU PRAWO JAZDY KAT. B !!!
 
W dniu 1 lipca 2020 r o godz. 14.30  w Ośrodku Szkolenia Kierowców Szkoła Jazdy Paweł ul. Kusocińskiego 3, 28-100 Busko-Zdrój, odbędą się badania lekarskie.
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
 
Z orzeczeniem lekarskim i zdjęciem do prawa jazdy należy się zgłosić do Starostwa Powiatowego po PKK (Profil Kandydata na Kierowcę).
Z PKK należy się zgłosić przed rozpoczęciem kursu do Pana Pawła Ślusarskiego -Ośrodek Szkolenia Kierowców Szkoła Jazdy Paweł ul. Kusocińskiego 3, 28-100 Busko-Zdrój
 
 
 
25.06.2020r.
 
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW KURSU WÓZKÓW WIDŁOWYCH !!!
Informujemy, że dnia 1 lipca 2020r.  o godz. 8.00 w CKZ w Busku-Zdroju, ul. Wojska Polskiego 31 rozpocznie się kurs wózków widłowych.
 
HARMONOGRAM SZKOLENIA
„Obsługa wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia”
 
W dniu 02.07.2020 r. na godz. 10:00.w CKZ w Busku – Zdroju, ul. Wojska Polskiego 31 odbędą się badania lekarskie.
 

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!

 

 

21.06.2020r.
 
INFORMACJA DLA OSÓB ODBYWAJĄCYCH STAŻ ZAWODOWY !!!
 
W dniu 23.06.2020 (wtorek) o godzinie 14.00 w Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju, Adama Mickiewicza 6, 28-100 Busko-Zdrój odbędą się badania lekarskie.
 
 
 
08.05.2018r.

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW KURSU BARISTY !!!
 
W dniach 16-18.06.2020r.,  odbędzie się kurs baristy w ramach Projektu „Dobry start 2.0” .
Harmonogram szkolenia

 

16.04.2020r.


Informujemy, że po analizie, złożonych przez  uczniów naszej szkoły, deklaracji uczestnictwa do projektu „Dobry start 2.0” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości i kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU
 
Komisja Rekrutacyjna działając zgodnie z Regulaminem wyłoniła listy zakwalifikowanych uczestników na poszczególne kursy:
Kurs prawa jazdy I grupa – 11 osób
Kurs obsługi wózków widłowych – 10 osób
Kurs baristy – 20 osób
Staże zawodowe – 13 osób 

 

17.02.2020 r.

INFORMACJA DLA UCZNIÓW TECHNIKUM

Rekrutacja uczniów do projektu "Dobry start 2.0"

 W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Busku-Zdroju realizowany jest Projekt „Dobry start 2.0” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości i kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.
 Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w poprzez rozwój kwalifikacji zawodowych i kompetencji kluczowych uczniów, doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu i doposażenie pracowni.
 

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 w ramach Projektu realizowane będą następujące zadania:
1)      Dodatkowe kursy umożliwiające uzupełnianie umiejętności zawodowych uczniów:
         - Kurs na prawo jazdy kategorii B,
         - Kurs – wózki widłowe,
         - Kurs – barista,
2)      Staże i praktyki zawodowe dla uczniów.

Informujemy, że aktualnie trwa rekrutacja uczniów do projektu „Dobry start 2.0”, realizowanego przez Certes Sp. z o.o., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości i kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.
 

Dokumenty zgłoszeniowe można składać do dnia 15.03.2020r. u p. Izabelli Zaręby.


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 

Dokumenty rekrutacyjne
1) deklaracja uczestnictwa w projekcie
2) formularz zgłoszeniowy do Projektu
3) oświadczenie uczestnika Projektu _ dane osobowe_RODO