Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

KONKURS NA NAJWYŻSZĄ FREKWENCJĘ

Klasy, które uzyskały w grudniu 2022 r. frekwencję powyżej 80%

W szkole

Klasa

Pozycja

%

III Liceum Ogólnokształcące

I D

1

86,58

III B

2

86,34

I B

3

85,75

I C

4

84,79

III A

5

83,71

IV B

6

81,99

Technikum Nr 1

I e

1

88,37

I g

2

86,59

II e

3

85,90

II h

4

84,61

IV hg

5

84,52

IV ep

6

84,33

IV eg

7

83,99

III e

8

83,90

III g

9

83,61

I h

10

81,55

Branżowa Szkoła
I Stopnia Nr 1

II w

1

83,31

I w

2

82,34

         

 

W ZSP

Klasa

Pozycja

%

I e

1

88,37

I g

2

86,59

I D

3

86,58

III B

4

86,34

II e

5

85,90

I B

6

85,75

I C

7

84,79

II h

8

84,61

IV hg

9

84,52

IV ep

10

84,33

IV eg

11

83,99

III e

12

83,90

III A

13

83,71

III g

14

83,61

II w

15

83,31

I w

16

82,34

IV B

17

81,99

I h

18

81,55

 

 

 

 

Gratulujemy najlepszym, którzy najpoważniej traktują obowiązki szkolne!

Niestety, w grudniu 2022 r. 6 klas nie przekroczyło poziomu 80% frekwencji.

Żałujemy, ale mamy nadzieję, że te klasy poprawią się.

A dofinansowanie do wycieczki czeka!