KONKURS NA NAJWYŻSZĄ FREKWENCJĘ
Klasy, które uzyskały w maju 2022 r.
frekwencję powyżej 80%

W szkole

Klasa

Pozycja

%

III Liceum Ogólnokształcące

I B

1

90,72

III B

2

90,43

II B

3

89,75

II A

4

88,72

I C

5

87,43

Technikum Nr 1

III ep

1

90,43

III hp

2

89,69

I e

3

89,17

II e

4

88,38

III eg

5

87,44

I h

6

85,56

III hg

7

83,37

II g

8

80,13

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1

-

-

-

         

 

W ZSP

Klasa

Pozycja

%

I B

1

90,72

III B

2

90,43

III ep

3

90,43

II B

4

89,75

III hp

5

89,69

I e

6

89,17

II A

7

88,72

II e

8

88,38

III eg

9

87,44

I C

10

87,43

I h

11

85,56

III hg

12

83,37

II g

13

80,13

 

 

 

 

Gratulujemy najlepszym, którzy najpoważniej traktują obowiązki szkolne!