Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

KONKURS NA NAJWYŻSZĄ FREKWENCJĘ

Klasy, które w swoich szkołach
uzyskały we wrześniu 2022 r. frekwencję powyżej 80%

Klasa

Pozycja

%

III Liceum Ogólnokształcące

I C

1

96,28

I D

2

94,06

III A

3

93,34

II C

4

92,12

I B

5

91,24

III B

6

90,90

IV B

7

88,66

II B

8

86,97

Technikum Nr 1

I g

1

93,13

I h

2

92,46

II e

3

92,03

I e

4

91,40

IV ep

5

91,12

IV eg

6

86,28

III e

7

85,96

IV hp

8

85,91

IV hg

9

84,27

III g

10

84,03

II h

11

84,00

III h

12

82,93

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1

I w

1

81,88

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasy, które wśród wszystkich klas szkół ZSP,
uzyskały we wrześniu 2022 r. frekwencję powyżej 80%

W ZSP

Klasa

Pozycja

%

I C

1

96,28

I D

2

94,06

III A

3

93,34

I g

4

93,13

I h

5

92,46

II C

6

92,12

II e

7

92,03

I e

8

91,40

I B

9

91,24

IV ep

10

91,12

III B

11

90,90

IV B

12

88,66

II B

13

86,97

IV eg

14

86,28

III e

15

85,96

IV hp

16

85,91

IV hg

17

84,27

III g

18

84,03

II h

19

84,00

III h

20

82,93

I w

21

81,88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulujemy najlepszym w całym ZSP,
którzy najpoważniej traktują obowiązki szkolne!