Frekwencja grudzień 2020

KONKURS NA NAJWYŻSZĄ FREKWENCJĘ

Klasy, które uzyskały w grudniu 2020 r.
frekwencję powyżej 80%

W szkole

Klasa

Pozycja

%

III Liceum Ogólnokształcące

II Bp

1

97,08

I Bp

2

96,35

I Ap

3

94,53

III C

4

92,28

III B

5

91,53

II Cg

6

90,15

III A

7

87,33

Technikum Nr 1

II ep

1

96,86

IV h

2

96,52

I ep

3

95,93

II hg

4

95,84

II gp

5

95,13

II hp

6

94,76

II eg

7

94,08

III e

8

92,69

I hp

9

92,68

III h

10

91,80

IV g

11

90,37

IV e

12

87,33

Branżowa Szkoła
I Stopnia Nr 1

II wg

1

86,68

I wfp

2

84,55

II wp

3

83,96

I wp

4

83,59

III w

5

82,01

         

 

W ZSP

Klasa

Pozycja

%

II Bp

1

97,08

II ep

2

96,86

IV h

3

96,52

I Bp

4

96,35

I ep

5

95,93

II hg

6

95,93

I gp

7

95,13

II hp

8

94,76

I Ap

9

94,53

II eg

10

94,08

III e

11

92,69

I hp

12

92,68

III C

13

92,28

III h

14

91,80

III B

15

91,53

IV g

16

90,37

II Cg

17

90,15

IV e

III A

18
ex aequo

87,33

II wg

19

86,68

I wfp

20

84,55

II wp

21

83,96

I wp

22

83,59

III w

23

82,01