Wielki sukces Naszej Szkoły
 

Perspektywy jak co roku podsumowały ranking szkół.
Technikum Nr 1, po raz kolejny znalazło się w czołówce szkół - Techników:
zajęło VI miejsce w województwie świętokrzyskim
i wysokie 204 w kraju uzyskując (po raz trzeci z rzędu)

 

OGÓLNOPOLSKI RANKING TECHNIKÓW 2021 – PERSPEKTYWY
Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych odznaczone
ZNAKIEM JAKOŚCI – SZKOŁA Z TARCZĄ SREBRNĄ
“Nie ma szkoły idealnej dla wszystkich. Ale możemy, a nawet powinniśmy do takiego ideału dążyć, a ranking jest jedną z dróg” – mówi dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, przewodnicząca Kapituły Rankingu.