Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

22 lutego harcerze i skauci na całym świecie obchodzą święto przyjaźni - Dzień Myśli Braterskiej. Ma on przypominać o podstawowym założeniu ruchu skautowego, jakim jest braterstwo wszystkich skautów świata.

Jest to ważne wydarzenie, tak w środowisku harcerskim jak i  w środowisku skautów. Tego dnia harcerze ślą życzenia do przyjaciół, odwiedzają się i spotykają na uroczystych zbiórkach.

Na świętowanie Dnia Myśli Braterskiej wybrano dzień 22 lutego, ponieważ tego dnia przypada rocznica urodzin założyciela skautingu generała Roberta Baden-Powella oraz jego żony Olave Baden-Powell.

 www.instagram.com/p/CLl7U38hhis/

http://www.zsp1busko.pl/sites/default/files/Życzenia od IBDW(1).pdf


FILM O SCAUTINGU

I BDW im. Zdzisława Zemły