Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 KONKURS NA NAJWYŻSZĄ FREKWENCJĘ

Klasy, które uzyskały w styczniu 2023 r. frekwencję powyżej 80%

 

W szkole

Klasa

Pozycja

%

III Liceum Ogólnokształcące

I C

1

92,41

 I B

2

91,33

II B

3

89,29

IV B

4

88,67

I D

5

87,95

III A

6

87,94

III B

7

86,13

II C

8

83,27

Technikum Nr 1

IV ep

1

93,32

I g

2

89,04

I e

3

88,91

IV eg

4

88,13

I h

5

87,94

II h

6

87,74

II e

7

87,41

III g

8

86,50

IV hp

9

86,35

III h

10

82,03

III e

11

81,73

IV hg

12

81,05

Branżowa Szkoła
I Stopnia Nr 1

III w

1

81,70

I w

2

80,60

         

 

W ZSP

Klasa

Pozycja

%

IV ep

1

93,32

I C

2

92,41

 I B

3

91,33

II B

4

89,29

I g

5

89,04

I e

6

88,91

IV B

7

88,67

IV eg

8

88,13

I D

9

87,95

III A

10

87,94

I h

11

87,94

II h

12

87,74

II e

13

87,41

III g

14

86,50

IV hp

15

86,35

III B

16

86,13

II C

17

83,27

III h

18

82,03

III e

19

81,73

III w

20

81,70

IV hg

21

81,05

I w

22

80,60

 

 

 

 

Gratulujemy najlepszym, którzy najpoważniej traktują obowiązki szkolne!