A oto wyniki i rozstrzygnięcie Konkursu klas na najwyższą frekwencję.

         W konkursie wzięły udział 24 klasy ze szkół funkcjonujących
w strukturze Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku-Zdroju, czyli:
III Liceum Ogólnokształcącego w Busku-Zdroju (III LO), Technikum Nr 1
w Busku-Zdroju (T 1) i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Busku-Zdroju
(BS 1).

         Co miesiąc skrupulatnie odnotowywano wyniki frekwencji klas i po podsumowaniu czterech miesięcy II okresu (luty – maj 2021 r.) można ogłosić zwycięzców konkursu, czyli tych, którzy zdobyli zaszczytny tytuł Mistrzów Frekwencji 2020/2021.

A zatem – najwyższą frekwencję osiągnęły klasy:

-       klasa II Bp (wychowawczyni: p. prof. Ewa Kozłowska) z III LO
– wynik: prawie 97% i I miejsce swojej szkole,

-       klasa II ep (wychowawczyni: p. prof. Agnieszka Bałaga) z T 1 uzyskując wynik wynoszący ponad 96% i zajmując I miejsce w swojej szkole,

-       klasa I Bp (wychowawczyni: p. prof. Angelika Bilewska) z III LO,
z wynikiem prawie 96%.

 

Nagrodę za tak znakomitą frekwencję – zgodnie z Regulaminem Konkursu – stanowi zwrot kosztów wynajmu autokaru na jednodniową wycieczkę do 300 km. Wobec tego – zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu zwycięskie klasy, nasi Mistrzowie Frekwencji – klasy: II Bp
i II ep otrzymują zwrot kosztów wynajęcia autokaru na jednodniową wycieczkę – do 300 km całkowitej długości trasy wycieczki.

Czyż nie warto było?

Serdecznie gratulujemy uczniom i wychowawczyniom klas: II Bp i II ep sukcesu i nagród. Ale, oprócz nagrody i przyjemności z niej wynikających, niesamowicie ważne są postawy uczniów tych klas, którzy okazali się tak poważnymi i odpowiedzialnych młodymi ludźmi. 

Na podkreślenie zasługują inne sukcesy frekwencyjne klas naszych szkół. Otóż w II okresie br. szkolnego w żadnej klasie frekwencja nie była niższa niż 80%, a w kilku miesiącach połowa klas osiągała frekwencję na poziomie przekraczającym 90% !

Choć klasy Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 nie zajęły w konkursie wysokich lokat, to należy wspomnieć o sukcesie klasy II wp (wychowawczyni: p. prof. Małgorzata Marcinek) – klasa ta, jako jedyna i pierwsza w swojej szkole, przekroczyła w marcu magiczną granicę 90%.

III LO Przypomnijmy też:

W I okresie (wrzesień – grudzień 2020 r.) najwyższą frekwencją mogły poszczycić się (dofinansowanie wycieczki):

-       klasa I Bp (wychowawczyni: p. prof. Angelika Bilewska) z III LO
z wynikiem prawie 97%,

-       klasa I ep (wychowawczyni: p. prof. Małgorzata Lech) z T 1 z wynikiem 94,5%,

-       klasa II ep (wychowawczyni: p. prof. Agnieszka Bałaga) z T 1 z wynikiem bezmała 94%.