Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 

Karolina Wiśniosz i Bartosz Szaniawski- uczniowie zakwalifikowani do projektu

W dniach 21 listopada – 4 grudnia 2021 roku dwoje uczniów klasy III wp Branżowej Szkoły 1 Stopnia bierze udział w praktykach zawodowych w Sevilli w Hiszpani.

Uczniowie Ci zakwalifikowali się do udziału w projekcie „Praktyki zagraniczne skrzydłami w wejściu na rynek pracy” realizowanym przez Świętokrzyską Wojewódzką Komendę OHP.

Poprzez praktyki zagraniczne uczniowie będą mogli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, zdobyć nowe umiejętności na rynku europejskim oraz doskonalić umiejętności językowe podczas codziennych konwersacji w miejscu zamieszkania i odbywania praktyk zawodowych.