Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 Podsumowanie I okresu roku szkolnego 2021/2022

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY w DĘBOWICY - WZOROWI UCZNIOWIE

Troje uczniów uzyskało najwyższą średnią w klasie:
Wiktoria Łojek (śr.4,82), Monika Laska (śr.4,76) i Maksym Władny (śr.4,76).


W pierwszym okresie roku szkolnego 2021/2022 udało nam się uzyskać najwyższą frekwencję wśród klas III Liceum Ogólnokształcącego - 90,4%,
a tym samym w
ygrać wycieczkę za najwyższą frekwencję w szkole!


 Uzyskaliśmy również wysoką średnią ocen klasy - 3,9

Szablon Gratulacjami | PosterMyWall

GRATULUJEMY!