Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

W dniu 14 marca 2022 roku  miała miejsce Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą  Mszą św. w Bazylice pod przewodnictwem 
bp. Andrzeja Kalety.

Następnie uczestniczyliśmy  w Drodze Krzyżowej wokół Wałów Jasnogórskich. Pielgrzymka zakończyła się modlitwą zawierzenia Maryi w kaplicy                                  Cudownego Obrazu Matki Bożej.