,,Wiosenne spotkanie z książką"- Konkurs fotograficzny.

 

Regulamin konkursu:

 

1. Konkurs ma charakter indywidualny.

2. Zadaniem uczestników jest przesłanie zdjęcia przedstawiającego: ,,Wiosenne spotkanie z książką".

3. Liczy się oryginalność, pomysłowość, ale także jakość wykonanych  fotografii.

4. Do konkursu uczestnik może zgłosić tylko prace, które zostały  wykonane przez niego samego.

5. Wysyłając fotografię, uczeń zgadza się jednocześnie na jej  publikację na Instagramie i TIKTOKu  wraz nazwiskiem autora.

6. Prace można wysyłać do 9 czerwca 2022 roku. Po upływie  tego terminu zostaną one ocenione przez jury w składzie  powołanym przez organizatora.

7. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody i dyplomy.

8.Prace dostarczamy drogą elektroniczną na adres biblioteka@zsp1busko.pl lub osobiście na nośniku pendrive.