Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 Wiedza jest drugim słońcem dla tychktórzy ją posiadają. Heraklit z Efezu

17 listopada 2022r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów to stypendia przyznawane przez Premiera. Otrzymują je uczniowie szkół ponadpodstawowych naa podstawie wysokich wyników w nauce.
Stypendystkami PRM w roku szkolnym 2022/2023 jest z naszej klasy 
Oliwia Kwas z kl. 3bp.
Serdecznie gratulujemy najlepszym i życzymy dalszych sukcesów!!!