Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

CYKL SPOTKAŃ Z FUNKCJONARIUSZAMI POLICJI

W dniach 15,16,22,23 listopada 2022 r. nasza szkoła gościła funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju.

Celem spotkań, w których uczestniczyły klasy drugie i trzecie było przeprowadzenie prelekcji na temat cyberprzemocy oraz odpowiedzialności karnej za popełnione czyny osób nieletnich.

W spotkaniu brały udział klasy: IIb, II c III Liceum Ogólnokształcącego i klasy: IIe, II h Technikum Nr 1.

 Ponadto funkcjonariuszki i funkcjonariusze wyjaśnili uczniom pojęcia zawarte w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz w Kodeksie Karnymi Kodeksie Wykroczeń. 

Przedstawili problematykę charakterystyczną dla młodzieży jak również poinformowali o odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny i konsekwencjach postępowania wbrew przepisom.

Uczniowie usłyszeli o przejawach demoralizacji wśród dzieci i młodzieży, które stały się dość popularnym zjawiskiem społecznym dzisiejszych czasów. 

 

Uczniowie w trakcie spotkań mieli możliwość zadawania pytań, na które otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi od prowadzących prelekcje.
  

W kolejnych spotkaniach brały udział klasy: IIIb, III a III Liceum Ogólnokształcącego
i klasy: IIIe, IIIh, IIIg Technikum Nr 1.

  

 

Serdeczne podziękowania dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji za przekazaną nam wiedzę i poświęcony czas.