Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

W czwartek, 30 marca 2023 r. w auli Zespołu Szkół imienia Stanisława Staszica w Staszowie odbyła się Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych dla uczniów trzech powiatów: staszowskiego, buskiego i kazimierskiego.
Giełdę zorganizowało Kuratorium Oświaty w Kielcach.

W Świętokrzyskiej Giełdzie Szkół Ponadpodstawowych uczestniczyła reprezentacja naszej szkoły.   

Więcej o wydarzeniu w poniższeje relacji.    

Świętokrzyska Giełda Szół Ponadpodstawowych w Staszowie