Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

23 czerwca 2023 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 dla uczniów III Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nr 1.

W związku z 550 rocznicą urodzin rok 2023 ogłoszono rokiem wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika - patrona naszej Szkoły. Pan Dyrektor Andrzej Bilewski przypomniał  kilka istotnych wiadomości z życia i dzialności naukowca.

Kolejnym, długo wyczekiwanym elementem akademii było podsumowanie mijającego roku szkolnego i nagrodzenie najlepszych uczniów.

Najwyższą średnią ocen w liceum uzyskała Magdalena Szydłowska (I Bp) - 5,35, natomiast w technikum Przemysław Lalewicz (III ep) - 5,67.
Uczniowie Ci zostali nominowani do Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Malwina Jończyk (I Bp) oraz Amelia Śliwa (II hp) zdobyły drugie miejsca w swoich szkołach i zostały wytypowane do Nagrody Starosty.

19 uczniów otrzymało Stypendium Dyrektora Szkoły za wyniki w nauce (średnia od 5,0), natomiast 3 uczniów za osiągnięcia sportowe.

Pan Dyrektor wręczył również świadectwa z wyróżnieniem uczniom, których średnia ocen wyniosła co najmniej 4,75.

Rada Rodziców ufundowała także nagrody dla uczniów wyróżniających się zaangażowaniem w życie Szkoły.

Przed częścią artystyczną akademii Pan Dyrektor nagrodził wszystkich członków szkolnego zespołu "Zepsuł" w podziękowaniu za piękną oprawę muzyczną wielu uroczystości szkolnych oraz aktywność w środowisku lokalnym.

 

  

 

ŻYCZYMY UDANYCH WAKACJI!