Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie „Razem Dzieciom” w Busku-Zdroju wraz z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Busku-Zdroju realizują Projekt p.n. Rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości, inspiracją rozwoju kulturalnego młodzieży Powiatu Buskiego. 
Do udziału w Projekcie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych
z Buska-Zdroju.
Regulaminy konkursów:
- Regulamin Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej „Moja Ojczyzna
w Poezji”:

Regulamin konkursu recytatorskiego

Karta zgłoszenia - konkurs recytatorski

- Regulamin Konkursu Pieśni I Piosenki Patriotycznej „Kocham Wolność”:

Regulamin konkursu Pieśni i Piosenki

Karta zgłoszenia - konkurs wokalny

Termin zgłoszeń mija 27.05.2024 r.

Młodzież biorąca udział w konkursach będzie mogła wzbogacić swoje doświadczenie sceniczne uczestnicząc w warsztatach.

Młodzież biorąca udział w konkursach będzie uczestniczyć w Akademii z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodleglości (11.11) w listopadzie 2024 r.