Subject: Zaproszenie do projektu "Fundusze dla Polski - Filmowa Mapa Przemian"
 

Witamy serdecznie,
 
W imieniu Fundacji Think! Instytut Rozwoju Komunikacji i Edukacji chcielibyśmy zaprosić Państwa szkołę i uczniów do udziału w ciekawej, twórczej i angażującej młodzież szkolną inicjatywie.
 
Rozpoczęliśmy realizację projektu edukacyjnego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pt. „Fundusze dla Polski – Filmowa Mapa Przemian”. W ramach projektu odbędzie się konkurs skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych na najciekawsze filmy ukazujące rozwój i przemiany Polski dzięki finansowemu wsparciu z Funduszy Europejskich. Podobnie jak w innych naszych projektach - razem z uczniem wygrywa nauczyciel – koordynator projektu w szkole.
 
Aby szkoła mogła wziąć udział w projekcie należy przesłać formularz zgłoszeniowy szkoły do projektu do 22 września 2010 r. Najlepiej jednak zrobić to jak najszybciej, ponieważ do pierwszych 160 zgłoszonych szkół zostaną wysłane (w formie drukowanej) scenariusze lekcji z zakresu Funduszy Europejskich
 
Zadaniem nauczyciela będzie przeprowadzenie co najmniej jednych zajęć na podstawie przesłanych scenariuszy w okresie od 1 września do 31 października 2010 r. Nauczyciel-koordynator otrzyma certyfikat potwierdzający udział w projekcie, a w przypadku, gdy film jego ucznia zostanie nagrodzony lub wyróżniony – również nagrodę pieniężną.
 
Konkurs filmowy skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Zadaniem uczniów jest przygotowanie krótkiego filmiku pokazującego wpływ środków unijnych na rozwój miejscowości, regionu, Polski. Przesłane filmy zostaną umieszczone na interaktywnej „Filmowej Mapie Przemian” oraz w kanale filmowym w YouTube.
 
Termin nadsyłania filmów upływa 5 listopada 2010 r. Zgłaszane filmy nie powinny być dłuższe niż 180 sekund oraz „cięższe” niż 60 MB. Regulamin konkursu oraz szczegółowe zasady i opis nagród znajdują się w serwisie www.mapaprzemian.pl orazwww.think.org.pl
 
Zapraszamy do udziału w projekcie, już dziś można zarejestrować szkołę!
 
Zwracamy się również z prośbą o poinformowanie uczniów o konkursie. Głęboko wierzymy, że okres wakacji będzie sprzyjał powstaniu wielu interesujących filmów i że jest to ciekawe wyzwanie dla młodzieży.
 
Konkurs jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na przeprowadzenie działań informacyjno – promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.  
    
Pozdrawiamy serdecznie,
Zespół Fundacji Think!
 
…………………………………………………………………
Małgorzata Kruk
Fundacja Think! 
Ciołka 12 lok. 209 
01-402 Warszawa
tel. 022-642 22 40