,,Człowiek jest tyle wart, ile czyni dla drugiego''

 

SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI
 
Szkolne koło TPD to organizacja, która działa w naszej szkole od wielu lat. Celem nadrzędnym orgaznizacji jest krzewienie idei humanitaryzmu, wspieranie materialne  i duchowe dzieci, rozbudzanie empatii.
 ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM!!!
Szkolne koło TPD zachęca młode pokolenie do aktywnej pracy, mającej na celu pomoc dzieciom z najuboższych rodzin, chorym, niepełnosprawnym, pokrzywdzonym przez los.
WOLONTARIUSZ to osoba, która z własnej wolnej woli, świadomie i bezinteresownie przyjęła na siebie odpowiedzialność bezpośrednią lub pośrednią w pomocy innym ludziom.
 
KARTA ETYCZNA WOLONTARIUSZA
opracowana przez Centrum Wolontariatu w Warszawie
 • Będę spełniać wszystkie zadania związane z przyjętą rolą.
 • Nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie spełnić.
 • W przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązań, poinformujemy o tym koordynatora pracy wolontariuszy.
 • Zachowam dyskrecją w sprawach prywatnych, będę unikać zachowań, które mogą być niewłaściwie rozumiane.
 • Będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania.
 • Wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy od innych osób.
 • Nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem.
 • Będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem.
 • Będę działać w zespole.
 • Będę osobą, na której można polegać.
 • Będę pracować lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego się ode mnie oczekuje.
 • Będę chętnie uczyć się. Wiem, że nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze wykonanej pracy.
 • Będę uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach.
 • Postaram się być bardzo dobrym wolontariuszem.
Jeśli chcesz zaoferować innym samego siebie, zgłoś się do opiekuna Szkolnego koła TPD pani mgr Katarzyny Majcher lub pani mgr Moniki Wesołowskiej. 
 Działalność:
1. Praca z osobami potrzebującymi specjalnej troski w Świetlicy Dziennego Pobytu przy Warsztatach Terapii Zajęciowej.
2. Zbiórki żywności. 
3. Marzycielska poczta. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------