Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Strona w budowie

          Dyrektor  

  

         Andrzej Bilewski

Wykształcenie:

Politechnika Częstochowska - mgr inż. mechanik + kwalifikacje pedagogiczne

WOM - Studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą

Wyższa Szkoła Handlowa - mgr ekonomii

Dyrektor ZSP1 od 2002 roku.

Dyrektor  zmienił oblicze szkoły

 ...

 

 

...

 
   

 .....

 Kreowanie wizerunku naszej szkoły poprzez organizowanie imprez środowiskowych to również zadanie wychowawcze

...

   
   
   

 ...

 

.......

 

Uroczystości szkolne mają duży wpływ na atmosferę szkoły, pozytywnie ocenianą przez uczniów, rodziców i gości.

   
   
   

...

......

 ....

....

 

Organizowane przez Dyrektora Szkoły spotkania z Gronem Pedagogicznym jednoczą i wprowadzają do codziennej pracy atmosferę przyjaźni, zrozumienia...

   
   
   

 ......

 

 ...Innowacyjne metody pracy w Szkole to już codzienność

 

 Zajęcia pozalekcyjne prowadzone metodami aktywizującymi rozwijają zainteresowania uczniów.

 Podziękowania są zawsze miłe, szczególnie od zadowolonych absolwentów

    Studniówki to przeżycia dla uczniów, ale i wielkie emocje dla Dyrektora.

 

  

 

  

Internat staje się drugim domem dla uczniów, którzy mieszkają daleko od szkoły. Troska o jego warunki techniczne jak i atmosferę sprawiła, że aktualnie w internacie mieszka komplet mieszkańców!     INTERNAT

                   

                                                        ATEŃSKIE OTRZĘSINY