USTNA MATURA Z J. ANGIELSKIEGO

KROK PO KROKU...

 
 
 
 
ROZMOWA WSTĘPNA (2 min.)
Zdający rozpoczyna egzamin od odpowiedzi na kilka ogólnych pytań dotyczących jego osobistych doświadczeń. W swoim zestawie zdający nie ma żadnych informacji na temat rozmowy wstępnej. Reaguje na to, co mówi do niego egzaminujący. Egzaminujący wybiera pytania z gotowej listy. Jest  to wspólny dla wszystkich zdających zestaw ok. 70 pytań. Poszczególne pytania nawiązują do wszystkich tematów z katalogu maturalnego. Wybrane przez egzaminującego pytania powinny jednak dotyczyć innych tematów maturalnych niż zadania w wylosowanym przez zdającego zestawie egzaminacyjnym. Egzaminujący zada tyle pytań na ile pozwoli dwuminutowy limit czasu. Pamiętaj, że podczas rozgrzewki Twoja wypowiedź jest oceniana pod względem gramatycznym i leksykalnym (słownictwo).
Oceniana jest również wymowa i płynność mówienia.

 

PRZYKŁADOWE PYTANIA:
 
1. What kind of books do you enjoy reading?
2. How often and when do you travel by car?
3. What’s the best shopping place you’ve ever been to?
4. What is your idea of a healthy diet?
5. What do you use your mobile phone for?
 
WSKAZÓWKA EGZAMINACYJNA
Staraj się, by Twoje wypowiedzi były rozwinięte. Zależnie od tego, czego dotyczy pytanie, możesz wzbogacać swoją odpowiedź o argumenty, przykłady, historyjki, uczucia itp.
 
ZADANIE 1. Odgrywanie roli (3 min.)
 
Twoim zadaniem będzie odegranie określonej w poleceniu roli w rozmowie z egzaminatorem. Masz około 30sek. na zapozanine się z treścią zadania. W tym zadaniu musisz koniecznie odnieść sie do wszystkich czterek "chmurek" . Oprócz odniesienia sie do tych kwestii pamiętaj także o tym, aby rozwinąć każdą z nich np. podając zalety danej propozycji. Dzięki temu otrzymasz więcej punktów. Bądź przygotowany na to, że egzaminujący może poprosić Cię o dokładniejsze wyjaśnienie jakiejś kwestii a także może się z Tobą nie zgodzić. Nie oznacza to, że Twoja wypowiedź jest błędna, jest to okazja dla Ciebie do wykazania się umiejętnością uprzejmego bronienia swojego stanowiska. Nie odpowiadaj na pytania Yes/No lub I don't know - za takie odpowiedzi nie otrzymasz punktów! Pamiętaj, że możesz  zadawać pytania egzaminatorowi prosić o powtórzenie pytania.
 
 
PRZYKŁAD:
Wspólnie ze znajomym/znajomą z Wielkiej Brytanii planujesz kilkudniową wycieczkę po Polsce. Poniżej podane są cztery kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym.
Matura z angielskiego 2012 - zadanie 1
Rozmowę rozpoczyna egzaminujący.
E – egzaminujący, Z – zdający
 

E: Let’s start with Task one. Read the task. You have about half a minute for that. Then we will start.
Po upływie 30 sekund.
E: Can we start now?
Z: Yes, we can.
E: Ok. It seems that we are going to Poland together for a couple of days.
Z: That’s right. I think it’s a great idea to visit my country. I can tell you about a lot of things we could see there.
E: So what would you suggest?
Z: Well, we should go to Warsaw and see the Royal Castle, the Old Town, the Royal Baths Park because these places are just great. I think we could also go to Gdańsk, a fantastic city at the seaside.
E: I’m afraid I don’t quite like big cities. Could you suggest something else?
Z: No problem, I can show you the most beautiful and peaceful places in Warsaw and then we can go to a really quiet beach at the seaside. I’m sure you will like it.
E: It sounds interesting.
Z: And I think we could go there by train.
E: Well, actually I’m not sure if it’s a good idea.
Z: Trains are faster than coaches and less expensive than planes, you know.
E: Ok, you’re right. Where do you think we should stay?
Z: I usually stay at a really nice guesthouse in Sopot.
E: The problem is I don’t like guesthouses. I prefer five-star hotels.
Z: All right, no problem. I think the Grand Hotel will be fine.
E: Sounds good. What do you think we should buy before we go?
Z: We need to buy train tickets, of course. And as far as the equipment is concerned, we must bring spare shoes and some waterproof clothes in case of rain or swimsuits and some sun cream if it’s hot and sunny.
E: Ok, thank you. Now let’s move on to Task two.
 
WSKAZÓWKA EGZAMINACYJNA
To zadanie sprawdza, czy potrafisz odpowiednio zareagować w danej sytuacji życiowej. Musisz więc, wykazać się znajomością zwrotów wyrażających np.: sugestie, zapraszanie, nie/zgadzanie się na propozycje, argumentowanie, wyrażanie opinii. A oto kilka z nich:
 
  Why don't we...?                      How about...?                   If I were you, I'd...                That's fine with me.
                         
I don't think that's a good idea.                 I'm not sure.                       Let me explain...
 
 
ZADANIE 2. Opis ilustracji (4min.)
 
W tym zadaniu po usłyszeniu polecenia: „Describe the picture” zdający opisuje ilustrację umieszczoną w zestawie. Następnie odpowiada kolejno na trzy pytania, które znajdują się tylko w zestawie egzaminującego:
1. jedno pytanie dotyczące treści ilustracji
2. jedno pytanie odnoszące tematykę ilustracji do osobistych doświadczeń i opinii zdającego
3. jedno pytanie wymagające opisania (przy wykorzystaniu odpowiednich czasów przeszłych) własnego
doświadczenia związanego tematycznie z ilustracją.
Polecenia i pytania znajdują się tylko w zestawie dla egzaminującego.
 
PRZYKŁAD:
 The picture shows a group of people on a trip in a forest. I can see two teenagers and an adult; he might be their father or a teacher. It is probably a walking tour as they are wearing boots and carrying rucksacks. They may be on holiday or on a school trip so it is probably spring or summer. Two of them are looking at a map. They seem to be excited and it looks as if they are having a great time. However, the boy on the left appears to be tired or a little bored. I think he would like to have a rest.
 Answer the questions:
1. Why are the people looking at the map?
2. How do you like spending your free time?
3. Tell me about a trip you made with your parents.
 
 
 

WSKAZÓWKA EGZAMINACYJNA

Pamiętaj aby uwzględnić w swoim opisie trzy podstawowe elementy: kto/co jest na obrazku, gdzie i co robi. Staraj się aby Twoja wypowiedź nie była chaotyczna i zbyt szczegółowa. Używaj czasu Present Continuous. Na pytania nie odpowiadaj jednym zdaniem. Musisz powiedzieć coś więcej, dodać coś od siebie, uzasadnić czy dodać kontrargument.
 
 
Wyrażenia potrzebne w opisie ilustracji
  

    The picture/photo presents/shows...             I can see in the picture/photo...    
        
           In the middle ...             In the distance...         Probably...
                                           
In the foreground/background...  It seems to me...   On the left/right I can see ...
        
 
ZADANIE 3Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego (5min.)           
 
Zdający otrzymuje materiał graficzny składający się z 2-3 elementów o podobnym charakterze. Mogą to być trzy różne zdjęcia, plakaty, ulotki lub projekty (np. T-shirtów). Materiałowi graficznemu towarzyszy opis związanego  z nim dylematu, który stoi przed zdającym. Podobnie jak w poprzednich zadaniach, kontekst związany jest bezpośrednio z doświadczeniami bliskimi zdającemu. Polecenie egzaminacyjne (identyczne dla zadania trzeciego w każdym zestawie) precyzuje, na czym polega zadanie zdającego:
1. Wybierz jeden element, który będzie, Twoim zdaniem, najbardziej odpowiedni i uzasadnij swój wybór.
2. Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe elementy.
Tym samym zdający, przedstawiając i uzasadniając w rozmowie z egzaminującym swoje wybory, odnosi się do wszystkich elementów zawartych w materiale graficznym.
 
W drugiej części tego zadania, zdający odpowiada na dwa pytania egzaminującego, które związane są tematycznie z treścią materiału graficznego, ale dotyczą osobistych opinii zdającego. Lista czterech pytań, z których egzaminujący wybiera dwa, znajduje się tylko w zestawie egzaminującego. Oczekuje się, że w odpowiedzi na pytania do tego zadania, zdający nie tylko wyrazi, ale też wieloaspektowo uzasadni swoją opinię. Jeżeli uzasadnienie nie padnie, egzaminujący może zadać pytanie,  by spróbować je uzyskać.

PRZYKŁAD:

Przebywasz z wizytą u rodziny Twojego przyjaciela z Anglii. Jego dziadkowie przechodzą na emeryturę i chcą kupić nowy dom. Oboje uwielbiają ogrodnictwo. Przyjrzyj się zdjęciom trzech domów.
- wybierz dom, który Twoim zdaniem, jest dla nich najbardziej odpowiedni, i uzasadnij swoją decyzję,
- wyjasnij, dlaczego pozostałe propozycje są nieodpowiednie.  
 
 1.    2.    3.
 
 
 The material presents three different kinds of accommodation. In my opinion, the best house for elderly people would be the detached house in the suburbs presented in the first picture. An obvious advantage is that it's in a quiet location suitable for retirement. What's more, it would be easy for them  to be in contact with family, the next plus is that the air is less polluted than in the city centre, so it's better for their health. I guess the most important thing for them would be the nice garden to enjoy. I wouldn't recommend the cottage in the countryside, one of the drawbacks would be that it's isolated. Even though, it's got a nice garden, it would be more difficult to stay in touch with friends and family. And it seems to me the flat in the city centre would be too noisy and polluted - just the things they want to get away now.
 
 Answer the questions:
1. Where would you like to live as a student? (Why?)
 2. Is it better to own a flat/house or to rent it? (Why?)
 
 WSKAZÓWKA EGZAMINACYJNA
 Egzaminujący chce usłyszeć, jak wyrażasz i uzasadniasz swój wybór w odniesieniu do wszystkich elementów materiału graficznego. Ćwicz dokonywanie i uzasadnianie wyborów tego typu przy każdej nadarzającej się w klasie okazji. Utrwalaj zwroty pomocne w wyrażaniu i bogatym w treść uzasadnianiu preferencji i opinii. Systematycznie przypominaj wyrażenia służące porządkowaniu argumentów, przytaczaniu przykładów i podawaniu wieloaspektowego uzasadnienia własnych opinii. Nie trać czasu na szczegółowe opisywanie zdjęć, powinieneś/powinnaś natomiast odnieść  sie do kilku istotnych szczegółów, uzasadniając przy tym swój wybór
 
PRZYDATNE ZWROTY:
 
These photos show...         The material presents...          There ae three options to choose...
 
I prefer...         In my opinion...          It seems to me...          To my mind...        I think I would choose...
 
I wouldn't choose...        I don't think the (restaurant) is a good idea...       I don't like the (club) either, because...
 
The first advantage/benefit/good point of  (the club) is that...         I believe it's important because..
 
The main disadvantage/drawback/bad point/minus is that...       On the other hand...
 
Firstly,         Next,         What is more,           Moreover,       In addition,          However,       Finally
 
 
Wyrażanie wahania, niepewności, dawanie sobie czasu do namysłu
Jeśli nie masz gotowej odpowiedzi na pytanie i potrzebujesz zebrać myśli, staraj się zyskać na czasie stosując poniższe wyrażenia, a o wiele lepiej wypadniesz w oczach egzaminatora.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
PRZYDATNE WYRAŻENIA:

                                                                                                         

            
  Let me think for a moment…          How shall I put it?              Actually …
   
That’s a very interesting/difficult question,please let me think…
             
Well …            In fact …               You know … 
                                              

 

Przykładowe zestawy maturalne

Ustny egzamin maturalny z j. obcych - informacje ogólne

 

Opracowała: mgr Anita Janicka