Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Głównym celem Projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności u uczniów Techników.

W ramach Projektu w Naszej szkole realizowane są niżej wymienione warsztaty:
- języka polskiego,
- języka angielskiego,
- języka niemieckiego,
- matematyki,
- przedsiębiorczości,
- gastronomiczne,
- informatyczne.

 

Regulamin Rekrutacji