Zakładanie: konta dla nauczyciela

Dane personalne nauczyciela
Imię i Nazwisko

Numer telefonu (komórkowego lub domowego)

Dane zakładanego konta
Nazwa użytkownika (podaj swoją przyjazną nazwę min. 4 znaki)

Hasło- min. 8 znaków, w haśle muszą być małe i duże litery, znaki specjalne (~!@#$^&*) oraz cyfry

Powtórz hasło