Zakładanie: konto dla ucznia

Dane personalne
Numer PESEL

Numer legitymacji

Dane konta
Nazwa użytkownika (podaj swoją przyjazną nazwę)

Hasło- min. 6 znaków, w haśle muszą być małe i duże litery, znaki specjalne (~!@#$^&*) oraz cyfry

Powtórz hasło