Użytkownik:
Haslo:

Ogłoszenia

MATURA PILNE!!!
Nauczyciele nadzorujący egzamin maturalny w danym dniu zgłaszają się na odprawę do szkoły, w której są powołani do Zespołów Nadzorujących (ZSP, ZSTI) na godzinę przed rozpoczęciem egzaminu.

Dodano: 30-04-2021

Uwaga
W dniach od 4.05.2021 r. do 7.05.2021 r. w szkole odbywać się będą egzaminy maturalne.
Ww. dni są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Dodano: 27-04-2021

Uwaga
W dniach 10.05.2021 r. - 6.06.2021 r. uczniowie kl.IIep i IIhp będą odbywać praktyki w zakładach pracy.

Dodano: 27-04-2021

 Uwaga uczniowie, nauczyciele.
Zgodnie z nowym Rozporządzeniem MEiN, zawieszam zajęcia dydaktyczne od 3.05.2021r. do 16.05.2021r.
W tym okresie zajęcia teoretyczne odbywać się będą zdalnie!
Kształcenie zawodowe:
- mogą być prowadzone zajęcia w szkole w ramach praktycznej nauki zawodu (pracownie w Technikum);

- przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe jest prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców (kl.III Technikum);
-
uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców.
Nauczyciele prowadzą zajęcia zdalnie ze szkoły, w uzasadnionym przypadku z domu!
Dyrektor

Dodano: 26-04-2021

Proszę o nie wstawianie nieobecności uczniom klasy 1wp przebywającym na kursie zawodowym w terminie 19.04-16.05.2021r.
1. Grzywa Kamil
2. Jaros Kinga
3. Mołas Szymon
4. Sowińska Roksana
5. Szostak Angelika
6. Zdziechowska Nikola
wychowawca Dariusz Wilczyński

Dodano: 23-04-2021