Użytkownik:
Haslo:

Ogłoszenia

Harmonogram spotkań z rodzicami w dniu 22.05.2018 r.
Godzina 15:30 spotkanie z rodzicami Klas II LO oraz III Technikum.
Klasa I g - 15:30 - sala nr 1
Klasa III g - 15:30 - sala nr 19
Klasa III h - 15:30 - sala nr 20
Klasa I e - 15:30 - sala nr 15
Klasa II C - 15:30 - sala nr 7
Godzina 16:15 sala nr 5 - spotkanie ws. studniówki 2019

Dodano: 22-05-2018

Uwaga.
1. Przypominam, że sprawdzając obecność znak "z" wpisujemy wyłącznie wtedy, gdy uczeń zwolniony jest z zajęć Decyzją Dyrektora (np.WF). W pozostałych przypadkach używamy innych dostępnych znaków! Proszę wszystkich wychowawców o uporządkowanie dzienników.
2. Przypominam, że do celów służbowych korzystamy wyłącznie z poczty służbowej.
Dyrektor

Dodano: 18-05-2018

Uwaga Wychowawcy!
Jutro - (piątek) 18 V 2018r w sali nr 5 o godz. 9.10 odbędzie się spotkanie Zespołu Wychowawczego (bez wychowawców klas maturalnych) Obecność obowiązkowa.
A. Jaskulska
Wychowawcy, którzy nie uczestniczyli w spotkaniu proszeni są o zgłoszenie się do P. Padagog.

Dodano: 17-05-2018

Rozdanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie odbędzie się w dniu 25.05.2018 r. o godzinie 13:00 w sali nr 5.

Dodano: 17-05-2018

Uwaga nauczyciele (wszyscy)!
Przypominam o zaproponowaniu ocen końcoworocznych (termin mija 18.05.2018r.)
W zwišzku z planowanym (w maju) spotkaniu Komitetu Studniówkowego 2019, proszę wychowawców klas trzecich Technikum i drugich LO o przypomnieniu wybranym przedstawicielom klas o ww. spotkaniu (wtorek, 22.05.2018r. o godz. 16.15 w sali nr 5) oraz zaplanowaniu spotkań klasowych o tej samej godzinie.
Dyrektor

Dodano: 14-05-2018