Created string item:394:title for text group menu: About Us

 ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie „Razem Dzieciom” w Busku-Zdroju wraz z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Busku-Zdroju realizują Projekt p.n. Rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości, inspiracją rozwoju kulturalnego młodzieży Powiatu Buskiego. 
Do udziału w Projekcie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych
z Buska-Zdroju.
Regulaminy konkursów:
- Regulamin Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej „Moja Ojczyzna
w Poezji”:

Regulamin konkursu recytatorskiego

Karta zgłoszenia - konkurs recytatorski

- Regulamin Konkursu Pieśni I Piosenki Patriotycznej „Kocham Wolność”:

Regulamin konkursu Pieśni i Piosenki

Karta zgłoszenia - konkurs wokalny

Termin zgłoszeń mija 27.05.2024 r.

Młodzież biorąca udział w konkursach będzie mogła wzbogacić swoje doświadczenie sceniczne uczestnicząc w warsztatach.

Młodzież biorąca udział w konkursach będzie uczestniczyć w Akademii z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodleglości (11.11) w listopadzie 2024 r.

 ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie „Razem Dzieciom” w Busku-Zdroju wraz z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Busku-Zdroju realizują Projekt p.n. Rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości, inspiracją rozwoju kulturalnego młodzieży Powiatu Buskiego. 
Do udziału w Projekcie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych
z Buska-Zdroju.
Regulaminy konkursów:
- Regulamin Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej „Moja Ojczyzna
w Poezji”:

Regulamin konkursu recytatorskiego

Karta zgłoszenia - konkurs recytatorski

- Regulamin Konkursu Pieśni I Piosenki Patriotycznej „Kocham Wolność”:

Regulamin konkursu Pieśni i Piosenki

Karta zgłoszenia - konkurs wokalny

Termin zgłoszeń mija 27.05.2024 r.

Młodzież biorąca udział w konkursach będzie mogła wzbogacić swoje doświadczenie sceniczne uczestnicząc w warsztatach.

Młodzież biorąca udział w konkursach będzie uczestniczyć w Akademii z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodleglości (11.11) w listopadzie 2024 r.

 ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie „Razem Dzieciom” w Busku-Zdroju wraz z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Busku-Zdroju realizują Projekt p.n. Rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości, inspiracją rozwoju kulturalnego młodzieży Powiatu Buskiego. 
Do udziału w Projekcie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych
z Buska-Zdroju.
Regulaminy konkursów:
- Regulamin Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej „Moja Ojczyzna
w Poezji”:

Regulamin konkursu recytatorskiego

Karta zgłoszenia - konkurs recytatorski

- Regulamin Konkursu Pieśni I Piosenki Patriotycznej „Kocham Wolność”:

Regulamin konkursu Pieśni i Piosenki

Karta zgłoszenia - konkurs wokalny

Termin zgłoszeń mija 27.05.2024 r.

Młodzież biorąca udział w konkursach będzie mogła wzbogacić swoje doświadczenie sceniczne uczestnicząc w warsztatach.

Młodzież biorąca udział w konkursach będzie uczestniczyć w Akademii z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodleglości (11.11) w listopadzie 2024 r.

 REKRUTACJA 2024

Od 13.05.2024 r.  młodzież szkół podstawowych (ósmoklasiści) zainteresowani kształceniem w szkołach Zespołu mogą zakładać konta nastronie:

https://nabor.pcss.pl/buskozdroj/szkolaponadpodstawowa/start

 REKRUTACJA 2024

Od 13.05.2024 r.  młodzież szkół podstawowych (ósmoklasiści) zainteresowani kształceniem w szkołach Zespołu mogą zakładać konta nastronie:

https://nabor.pcss.pl/buskozdroj/szkolaponadpodstawowa/start

 REKRUTACJA 2024

Od 13.05.2024 r.  młodzież szkół podstawowych (ósmoklasiści) zainteresowani kształceniem w szkołach Zespołu mogą zakładać konta nastronie:

https://nabor.pcss.pl/buskozdroj/szkolaponadpodstawowa/start

n/a

n/a

n/a

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

им. Николая Коперника

в городе Буско – Здруй

ал. Мицкевича 6

 

Типы школ:

1. Общеобразовательный лицей нр 3
2. Техникум нр 1
3. Профессиональное училище нр 1

 

Тел/факс: (41)3787921

Электронная почта: sekretariat@zsp1busko.pl

 

Директор школы – Andrzej Bilewski

Заместитель директора – Anna Gradzik

Заместитель директора – Anna Kowalska

 

Секретариат школы работает с понедельника до пятницы с 7-и до 16-и часов.

Общеобразовательный лицей – профили:

- математический

- гуманистический

 

Техникум

- экономический 

- работников гостиниц 

- питания и домашнего хозяйства

 

Профессиональное училище – обучает по профессиям:

- повар 

- продавец 

- пекарь 

- парикмахер 

- кондитер

 

История школы

Здание школы построено в 1940 году. Во время второй мировой войны в нём жили и работали немцы. После окончания войны в здании помещались разные типы школ. Нынешнее название школы действует с 1 января 2003 года.

Патроном школы является великий польский астроном Николай Коперник.

В школе работает много кружков и клубов, нпр.:

1. Школьный европейский клуб 

2. Школьный мультимедийный клуб Meg@Bajt 

3. Школьный клуб бизнеса 

4. Кулинарный клуб 

5. Школьный клуб молодого переводчика 

6. Школьный спортиный кружок 

7. Математический кружок 

8. Географический кружок

9. Исторический кружок 

10. Биологический кружок 

11. Кружок английского языка 

12. Дополнительные занятия по разным предметам

Syndicate content