AKTUALNOŚCI   

Kalendarz roku szkolnego  2013/2014

DLA GIMNAZJALISTÓW                   

 

 Wyniki matury
rok szkolny 2013/2014

  III LO zdało - 83%,                                        śr. krajowa 80% 

Wszyscy, którzy nie zdali, mają uprawnienia do zdawania egzaminu poprawkowego w sierpniu!


  
Technikum Nr 1 zdało - 75%                              śr. krajowa 54%

Szkoła znalazła się wśród 10 techników z najlepszymi wynikami matury - TOP 10

Wyniki Matur z ubiegłych lat  
 

Szkoła w obiektywie kamery  - filmy 

 ................................................................................................................................................................................... 

Historia szkoły Patron szkoły Biblioteka szkolna
 W 1937 roku organizacje polityczne i władze powiatowe Buska wydały zgodę na wybudowanie w mieście "Domu Strzelca". W budynku znaleźć miały swe lokum : Związek Strzelecki... Kiedy w roku 1456 przybył do Torunia kupiec z Krakowa Mikołaj Kopernik, syn Jana, miasto to wyglądało zapewne wspaniale. Toruń był okalany potężnymi murami, basztami i bramami ... Biblioteka posiada w swoich zasobach bogaty księgozbiór (18000 woluminów) literatury pięknej (polskiej i obcej) literatury popularno- naukowej z różnych dziedzin wiedzy.
Samorząd Uczniowski koła zainteresowań Pedagog

Szkołę tworzy przede wszystkim młodzież, dlatego jej udział w rządzeniu jest raczej oczywisty. Dlatego powoływane zostają samorządy uczniowskie, reprezentujące całą społeczność....

Uczniowie naszej szkoły rozwiją swoje talenty i zainteresowania w wielu kołach przedmiotowych i artystycznych, organizacjach i klubach uczniowskich Nowoczesna szkoła, chcąc w pełni zrealizować funkcje dydaktyczne i wychowawcze musi zorganizować wszechstronną opiekę nad uczniami. Jedynie połączenie funkcji ...

 

Subskrybuje zawartość