Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

  XV Spotkanie z pieśnią i poezją patriotyczną
 „Spotkanie z pieśnią i poezją patriotyczną” stało się cyklicznym świętem społeczności ZSP w Busku-Zdroju. W tym roku już po raz piętnasty w dniu 10 listopada 2022 roku spotkaliśmy się na patriotycznym śpiewaniu.

Tegorocznemu spotkaniu przewodziły słowa „Jest takie miejsce, taki kraj...", a teksty recytowane przez młodzież mówiły o "małej ojczyźnie" i Polakach zasłużonych dla polskiej wolności.

 

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem Sztandaru i chóralnym odśpiewaniem
Hymnu państwowego
"Szkoła do Hymnu".

W czasie uroczystości nastąpiło również przekazanie Sztandaru Szkoły.


Ustępujący chorąży- Jakub Górniak (IV b) i asysta pocztu: Zofia Pałys (IV b)
i Lena Pochopień (III b) złożyli wpis w Księdze Pamiątkowej.

 


Otrzymali również podziękowania i pamiątkowe dyplomy od Dyrektora Szkoły.
 
 Uczniowie mogli obejrzeć pantomimę, która wprowadzała w temat uroczystości.

 


Bowiem taka forma uczczenia 11 listopada stała się wydarzeniem artystycznym, w czasie którego wszyscy uczestnicy wspótworzą spektakl, będący jednocześnie piękną lekcją patriotyzmu. 

Następnie głos zabrał Dyrektor szkoły Pan Andrzej Bilewski, witając zaproszonych gości, nauczycieli i wszystkich uczestników uroczystości.

Powitał przybyłych gości min.  st. wizytator Elżbietę Szczęsną-Kusak przedstawiciela Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Wicestarostę Buskiego Stanisława Klimczak, Burmistrza MiG Waldemara Sikorę, kombatantów.

 


Uroczystość  poprowadzili: Maksym Władny (kl.III B), Dominika Kołodziej (kl.III A)
Marcel Trzeszkowski (kl.III A).


Za muzykę odpowiedzialne były: Katarzyna Wojtacha i Anna Maciąg z kl. II C,
a nad oprawą muzyczną czuwał Pan Dariusz Wilczyński.

Za scenariusz i reżyserię spektaklu odpowiedzialna była Pani Aneta Wójcikiewicz, choreografię do pantomimy przygotowała Pani Ewa Dytkowska, dekorację Pani Izabella Zaręba.

Przepiękne slajdy ukazujące historię "Małej Ojczyzy" oraz filmy historyczne prezentowały uczennice klasy III B – Giulia Gruchała i Aleksandra Lubacha.

"O mój rozmarynie" zaśpiewała Dominika Łocha z kl. IV hp.

Piosenkę pt.: "Jest takie miejsce" wykonała Julia Lelas – uczennica klasy Ib.

Utwór Edmunda Fettinga "Nim wstanie dzień" zaśpiewał Mikołaj Kurzacz z klasy III b.

 

Utwór "Póki Polska zyje w nas" wykonała uczennica klasy I D, Martyna Nalepa

"Leguny w niebie" zaśpiewali: Mikołaj Kurzacz z klasy III b i Filip Gunia z kl. III ep.

 

 


Na koniec uroczystości uczniowie z klas: 2hp, 2ep i 1e  zatańczyli krakowiaka
do pieśni "Pubudka Krakusów".

Do patriotycznego śpiewania zaproszono  Dyrekcję, nauczycieli i uczniów ZSP.

 


Specjalne podziękowanie dla organizatorów dzisiejszej uroczystości przekazała
Prezes Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK w Kielcach Pani Alina Schwach.

Zapraszamy za rok do wspólnego śpiewania!