Regulamin rekrutacji uczniów 2019/2020

 

 

Wyjątkowa oferta naszej szkoły

Szkoły średnie w tym roku - czytaj artykuł

ARTYKUŁ O WYBORZE SZKÓŁ

Stereotyp zawodówki przeszedł do przeszłości

 
Wyniki Matur z ubiegłych lat

       Czas zawodowców                                                      

Drogi Absolwencie Szkoły Podstawowej

przedstawiamy Ci ofertę edukacyjną na rok szkolny 2019/2020 z dokładną charakterystyką kierunków i profili
oraz ze szczegółowym regulaminem rekrutacji.  

TECHNIKUM
kierunki kształcenia:

- ekonomiczny,
- hotelarski,
- żywienia i usług gastronomicznych. 
 Nauka trwa pięć lat. Szkoła kończy się maturą i egzaminem  zawodowym.

Ucząc się w naszym Technikum masz szansę zdobyć następujące umiejętności:

Technik ekonomista:
- sporządzać typowe dokumenty i sprawozdania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw,
- ewidencjonować i analizować operacje gospodarcze,
- prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi.
Zawody dostępne dla posiadacza dyplomu w tym kierunku:
- technik ekonomista, urzędnik podatkowy, urzędnik ubezpieczeń społecznych, sekretarka, agent celny, spedytor, pośrednik pracy.

Technik hotelarstwa:
- stosować przepisy prawa dotyczące usług hotelarskich,
- stosować zasady i instrumenty marketingu w działalności hotelarskiej,
- obsługiwać gościa hotelowego na różnych stanowiskach pracy,
- organizować usługi turystyczne, rekreacyjne, kulturalne, gastronomiczne, okolicznościowe oraz konferencje i kongresy,
- stosować różne formy obsługi konsumenta,
sporządzać dokumentację księgową i sprawozdania finansowe.
Zawody dostępne dla posiadacza dyplomu w tym kierunku:
- technik hotelarstwa, organizator usług cateringowych, sekretarka, pracownik biurowy, kasjer walutowy, pracownik biura podróży, pracownik informacji turystycznej, recepcjonista, steward, stewardessa, pilot wycieczek, przewodnik turystyczny górski, przewodnik turystyczny miejski, przewodnik turystyczny terenowy, inspektor piętra hotelowego, bufetowy (barman), pokojowa.

Technik żywienia i usług gastronomicznych:
- dobierać surowce, sporządzać, dekorować i oceniać jakość potraw,
- planować, organizować i nadzorować proces produkcji potraw zgodnie z normami i systemami zapewnienia jakości oraz bezpieczeństwa zdrowotnego żywności,
- opracować oraz oceniać jadłospisy,
- obsługiwać konsumentów,
- urządzać wnętrza obiektów zbiorowego żywienia i zakwaterowania.
Zawody dostępne dla posiadacza dyplomu w tym kierunku:
- technik żywienia i gospodarstwa domowego, organizator usług cateringowych.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

bloki programowe:
 
- biologiczno-sportowy (biologia, j. obcy)*  zwiększona ilość godzin WF

* - przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

 Nauka cztery lata (trzy lata dla absolwentów gimnazjów)i kończy się maturą.

DOKUMENTY WYMAGANE DO LICEUM I TECHNIKUM:
podanie, dwa zdjęcia podpisane na odwrocie, orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu.
Kandydaci dostarczają bezpośrednio po otrzymaniu świadectwo ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej (lub kopie) oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 

Szkoła Branżowa I Stopnia

zawody, w których nauka trwa 3 lata:
- fryzjer,
- piekarz,
- cukiernik,
- sprzedawca,
- stolarz,
- kucharz.

  • DOKUMENTY WYMAGANE DO SZKOŁY  BRANŻOWEJ  I  STOPNIA:

podanie, dwa zdjęcia podpisane na odwrocie,  świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej, umowa z pracodawcą o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Szkoła posiada bardzo dobrą kadrę nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Mamy dobrze wyposażone pracownie: ekonomiczną, informatyczną z dostępem do internetu, gastronomiczną oraz nowoczesną pracownię do nauki języków obcych i przedmiotów ogólnokształcących z dostępem do internetu.

Zapewniamy naukę języków obcych: 

  • - j. angielski,
  • - j. niemiecki,

Młodzieży pozamiejscowej oferujemy możliwość zamieszkania w internacie  (Istnieje możliwość dofinansowania kosztów wyżywienia).

 SUGEROWANY TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO 25 CZERWCA 2019 r.