Dbamy o edukację zawodową młodego pokolenia
 Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Busku-Zdroju.

Dzisiejszy rynek pracy dość mocno sugeruje młodym ludziom, że pojawiła się ogromna potrzeba kształcenia zawodowego. Przez intensywną emigrację i wyginięcie niektórych zawodów, w Polsce brakuje fachowców z wielu dziedzin. Przyczyną tego faktu stała się również wcześniejsza likwidacja szkół zawodowych na rzecz ogólniaków, bo przecież wszyscy chcieli zostać studentami. W ten sposób mamy szereg bezrobotnych marketingowców, politologów, filologów. Nie ma się więc co dziwić, że w urzędach pracy pojawiło się wiele ofert dla ludzi wykształconych w profilu zawodowym. Pytanie gdzie się uczyć? 

Jedną z najlepszych szkół pod tym względem jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Busku-Zdroju, szkoła która oferuje kształcenie min. w Szkole Branżowej I Stopnia Nr 1. Wyjątkowość oferty kształcenia w ZSP polega m.in. na różnorodności proponowanych kierunków i zawodów, których jest aż 25!

I tak przeglądając ofertę spotykamy się, nie tylko z tak znanymi profesjami, jak: kucharz, sprzedawca, fryzjer, cukiernik, piekarz, stolarz czy mechanik pojazdów samochodowych. Prawdziwe zdziwienie wywołuje fakt występowania takich zawodów, jak: wędliniarz, fotograf, blacharz samochodowy, lakiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, krawiec, czy ślusarz. Można pomyśleć, że czyta się ofertę sprzed 20 lat.
Niesamowite, że któraś z tzw. "zawodówek" proponuje tak ciekawe, unikatowe zawody, na które pojawił się popyt nie tylko polskim rynku, ale i światowym. Radością napawa fakt, że w naszym województwie jest szkoła, która kształci na poziomie zawodowym w tak szerokim zakresie. Kształcenie zawodowe to nie tylko nabywanie umiejętności teoretycznych, to przede wszystkim praktyka.

Uczniowie SBIS w Zespole Szkół Ponadpodstawowych odbywają praktyki u mistrzów szkolących m. in.
w zakładach na ternie Powiatu Buskiego. Wszystkie zakłady pracy posiadają najnowocześniejsze wyposażenie techniczne a szkoła, w której odbywają się zajęcie teoretyczne, posiada skomputeryzowane sale lekcyjne. 
Różnorodność oferty Szkoły Branżowej I Stopnia Zawodowej Nr 1 w ZSP w Busku-Zdroju to nie tylko  25 zawodów, doskonale wyposażone pracownie, współpracuje ze szkołami z zagranicy, organizuje oraz uczestniczy w wielu turniejach i konkursach, to również wyjątkowa kadra i niesamowita atmosfera w szkole.

Dzięki takim szkołom jak Zespół Szkół Ponadpodstawowych  w Busku-Zdroju piękne i niezwykle potrzebne profesje są nadal nauczane, z korzyścią dla tych młodych ludzi, którym łatwiej będzie znaleźć pracę.

Wśród proponowanych przez szkołę zawodów są:
- fryzjer
- sprzedawca
- cukiernik
- piekarz
- pracownik obsługi hotelowej
- elektryk
- elektromechanik pojazdów samochodowych
- blacharz samochodowy
- lakiernik samochodowy
- krawiec
- kucharz
- przetwórca mięsa
- ślusarz
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
- murarz - tynkarz
- betoniarz – zbrojarz
(uczniowie kształcący się w ww. zawodach otrzymują ustawowe wynagrodzenie i nabywają staż pracy)

Poza wymienionymi wyżej zawodami, w klasie wielozawodowej uczeń może kształcić się w każdym innym, wybranym przez siebie kierunku, pod warunkiem znalezienia pracodawcy w wybranym zawodzie i wcześniejszym uzgodnieniu ze szkołą (już w maju!).  

WAŻNE: Po ukończeniu Szkoły Branżowej I Stopnia uczeń może podjąć naukę Szkole Branżowej II Stopnia, zdać egzamin i uzyskać tytuł Technika, może zdawać również maturę!
            SB IS+SB IIS=TECHNIKUM