Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I
 

A K T U A L N O Ś C I 

            DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH                    

Wyniki matur 2023/2024

(ZSP cały czas powyżej średniej krajowej)
III LO zdało - 92%                              śr. krajowa -88,6%
Technikum Nr 1 zdało - 93%            
śr. krajowa - 78,1%

  

  Wyniki Matur z ubiegłych lat  
 

Szkoła w obiektywie kamery  - filmy 

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Wielki sukces Naszej Szkoły
Perspektywy jak co roku podsumowały ranking szkół.
Technikum Nr 1, po raz kolejny znalazło się w czołówce szkół - Techników:
zajęło VIII miejsce w województwie świętokrzyskim
i wysokie 204 w kraju
uzyskując (po raz czwarty z rzędu)

TYTUŁ "SREBRNEJ SZKOŁY 2022"

                         SREBRNA TARCZA DLA TECHNIKUM W RANKINGU MIESIĘCZNIKA             

 

OGÓLNOPOLSKI RANKING TECHNIKÓW 2022 – PERSPEKTYWY
Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych odznaczone
ZNAKIEM JAKOŚCI – SZKOŁA Z TARCZĄ SREBRNĄ

“Nie ma szkoły idealnej dla wszystkich. Ale możemy, a nawet powinniśmy do takiego ideału dążyć, a ranking jest jedną z dróg” – mówi dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, przewodnicząca Kapituły Rankingu.

 

                 GRATULACJE DLA NAUCZYCIELI I ABSOLWENTÓW  

Kryteria rankingu oparte są na wynikach szkół na egzaminie maturalnym (z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych), sukcesach w olimpiadach przedmiotowych, a także wynikach egzaminu zawodowego.

 

.................................................................................................................................................................................

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dla Absolwentów Szkół Podstawowych - REKRUTACJA 2020/2021
Szkoła Branżowa I Stopnia - szkołą pozytywnego wyboru. 
Festiwal zawodów 2018 
 

 ................................................................................................................................................................................... 

Historia szkoły Patron szkoły Biblioteka szkolna
 W 1937 roku organizacje polityczne i władze powiatowe Buska wydały zgodę na wybudowanie w mieście "Domu Strzelca". W budynku znaleźć miały swe lokum : Związek Strzelecki... Kiedy w roku 1456 przybył do Torunia kupiec z Krakowa Mikołaj Kopernik, syn Jana, miasto to wyglądało zapewne wspaniale. Toruń był okalany potężnymi murami, basztami i bramami ... Biblioteka posiada w swoich zasobach bogaty księgozbiór (18000 woluminów) literatury pięknej (polskiej i obcej) literatury popularno- naukowej z różnych dziedzin wiedzy.
Samorząd Uczniowski Pedagog

Szkołę tworzy przede wszystkim młodzież, dlatego jej udział w rządzeniu jest raczej oczywisty. Dlatego powoływane zostają samorządy uczniowskie, reprezentujące całą społeczność....

Uczniowie naszej szkoły rozwiją swoje talenty i zainteresowania w wielu kołach przedmiotowych i artystycznych, organizacjach i klubach uczniowskich Nowoczesna szkoła, chcąc w pełni zrealizować funkcje dydaktyczne i wychowawcze musi zorganizować wszechstronną opiekę nad uczniami. Jedynie połączenie funkcji ...