Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

                                      PEDAGOG

        DYŻURY PEDAGOGA

      Pedagog dla młodzieży

Frekwencja Styczeń/ I okres 2022/2023 - podsumowanie

Frekwencja - II półrocze 2022

Frekwencja za Styczeń/Pierwszy okres 2021/2022

Rozstrzygnięcie Konkursu na najwyższą frekwencję 2021

Dla nauczycieli

  Nie daj sobą manipulować

Program profilaktyczny o powyższym tytule, przeznaczony dla szkół ponadgimnazjalnych.

pobierano: 384 razy | rozmiar pliku: 42KB | pobierz


Znaczenie samorządności

Referat poświęcony wychowawczemu znaczeniu samorządności w internacie.

pobierano: 264 razy | rozmiar pliku: 39KB | pobierz


Procedury postępowania

Program profilaktyki opisuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do rodziców, uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 im. M. Kopernika w Busku Zdroju.

pobierano: 130 razy | rozmiar pliku: 39KB | pobierz