Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 KONKURS NA NAJWYŻSZĄ FREKWENCJĘ

Klasy, które uzyskały po pięciu miesiącach r. szk. 2022/2023
frekwencję powyżej 80%
 

 

W ZSP

Klasa

Pozycja

%

I C

1

92,03

IV ep

2

91,82

I g

3

90,51

 I B

4

90,28

I h

5

89,54

I D

6

89,49

I e

7

89,09

II e

8

88,72

III B

9

88,48

IV eg

10

87,99

III A

11

87,92

III e

12

87,48

IV B

13

86,38

IV hp

14

86,20

III g

15

86,17

II B

16

85,27

II h

17

84,87

III h

18

84,01

II C

19

83,74

I w

20

82,91

IV hg

21

81,65

W szkole

Klasa

Pozycja

%

III Liceum Ogólnokształcące

I C

1

92,03

 I B

2

90,28

I D

3

89,49

III B

4

88,48

III A

5

87,92

IV B

6

86,38

II B

7

85,27

II C

8

83,74

Technikum Nr 1

IV ep

1

91,82

I g

2

90,51

I h

3

89,54

I e

4

89,09

II e

5

88,72

IV eg

6

87,99

III e

7

87,48

IV hp

8

86,20

III g

9

86,17

II h

10

84,87

III h

11

84,01

IV hg

12

81,65

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1

I w

1

82,91

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najwyższa frekwencja w I okresie = wycieczka. 
III LO - klasa I C
Technikum Nr 1 - klasa IVep

Gratulujemy najlepszym,

którzy najpoważniej traktują obowiązki szkolne!