Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

KONKURS NA NAJWYŻSZĄ FREKWENCJĘ

W szkole

Klasa

Pozycja

%

III Liceum Ogólnokształcące

I C

1

94,32

 I B

2

91,45

I D

3

90,97

III B

4

89,98

III A

5

89,32

IV B

6

87,08

II B

7

86,54

II C

8

85,65

Technikum Nr 1

IV ep

1

91,44

I g

2

90,88

I h

3

89,94

I e

4

89,14

II e

5

89,04

III e

6

88,91

IV eg

7

87,95

IV hp

8

86,16

III g

9

86,09

III h

10

84,50

II h

11

84,15

IV hg

12

81,80

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1

I w

ex aequo

1

83,86

II w

ex aequo

1

83,86

III w

2

82,11

         

Klasy,
które uzyskały po trzech miesiącach r. szk. 2022/2023
frekwencję powyżej 80%
 

 

W ZSP

Klasa

Pozycja

%

I C

1

94,32

 I B

2

91,45

IV ep

3

91,44

I D

4

90,97

I g

5

90,88

III B

6

89,98

I h

7

89,94

III A

8

89,32

I e

9

89,14

II e

10

89,04

III e

11

88,91

IV eg

12

87,95

IV B

13

87,08

II B

14

86,54

IV hp

15

86,16

III g

16

86,09

II C

17

85,65

III h

18

84,50

II h

19

84,15

I w

20

83,86

II w

21

83,86

III w

22

82,11

IV hg

23

81,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulujemy najlepszym,

którzy najpoważniej traktują obowiązki szkolne!