KONKURS NA NAJWYŻSZĄ FREKWENCJĘ

Klasy, które uzyskały po czterech miesiącach r. szk. 2021/2022
frekwencję powyżej 80%

W ZSP

Klasa

Pozycja

%

III ep

1

90,63

III hp

2

89,99

I e

3

89,20

II B

4

88,87

II g

5

87,69

III B

6

87,68

I h

7

87,22

III eg

8

87,00

II A

9

86,97

II ep

10

86,93

I B

11

86,46

III C

12

85,08

IV h

13

83,89

I C

14

83,76

IV e

15

83,72

III hg

16

83,53

W szkole

Klasa

Pozycja

%

III Liceum Ogólnokształcące

II B

1

88,87

III B

2

87,68

II A

3

86,97

I B

4

86,46

III C

5

85,08

I C

6

83,76

Technikum Nr 1

III ep

1

90,63

III hp

2

89,99

I e

3

89,20

II g

4

87,69

I h

5

87,22

III eg

6

87,00

II ep

7

86,93

IV h

8

83,89

IV e

9

83,72

III hg

10

83,53

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Gratulujemy najlepszym, którzy najpoważniej traktują obowiązki szkolne!