Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

KONKURS NA NAJWYŻSZĄ FREKWENCJĘ

Klasy, które uzyskały w październiku 2022 r. frekwencję powyżej 80%

W szkole

Klasa

Pozycja

%

III Liceum Ogólnokształcące

I C

1

94,07

 I B

2

92,85

I D

3

90,04

III B

4

89,23

III A

5

85,82

IV B

6

85,39

II C

7

84,42

II B

8

82,8

Technikum Nr 1

III e

1

92,05

IV ep

2

91,12

IV eg

3

89,86

II e

4

89,27

I g

5

89,18

I h

6

87,45

I e

7

86,46

III g

8

86,1

IV hp

9

85,91

II h

10

85,57

III h

11

85,08

IV hg

12

80,32

Branżowa Szkoła
I Stopnia Nr 1

I w

1

82,11

III w

2

81,66

         

 

W ZSP

Klasa

Pozycja

%

I C

1

94,07

 I B

2

92,85

III e

3

92,05

IV ep

4

91,12

I D

5

90,04

IV eg

6

89,86

II e

7

89,27

III B

8

89,23

I g

9

89,18

I h

10

87,45

I e

11

86,46

III g

12

86,1

IV hp

13

85,91

III A

14

85,82

II h

15

85,57

IV B

16

85,39

III h

17

85,08

II C

18

84,42

II B

19

82,8

I w

20

82,11

III w

21

81,66

IV hg

22

80,32

 

 

 

 

Gratulujemy najlepszym, którzy najpoważniej traktują obowiązki szkolne!