KONKURS NA NAJWYŻSZĄ FREKWENCJĘ

Klasy, które uzyskały w lutym 2021 r.
frekwencję powyżej 80%

W szkole

Klasa

Pozycja

%

III Liceum Ogólnokształcące

II Bp

1

97,20

I Bp

2

96,03

II Cg

3

94,98

I Ap

4

94,50

III B

5

92,67

III C

6

91,10

III A

7

81,33

Technikum Nr 1

II ep

1

97,69

I ep

2

96,75

II hp

3

96,72

II eg

4

96,32

I gp

5

94,48

III e

6

92,14

IV h

7

92,08

II hg

8

91,27

III h

9

91,10

I hp

10

90,85

IV g

11

89,43

IV e

12

84,21

Branżowa Szkoła
I Stopnia Nr 1

II wp

1

83,67

II wg

2

83,13

III w

3

82,55

I wp

4

81,51

I wfp

5

80,23

         

 

W ZSP

Klasa

Pozycja

%

II ep

1

97,69

II Bp

2

97,20

I ep

3

96,75

II hp

4

96,72

II eg

5

96,32

I Bp

6

96,03

II Cg

7

94,98

I Ap

8

94,50

I gp

9

94,48

III B

10

92,67

III e

11

92,14

IV h

12

92,08

II hg

13

91,27

III C

III h

14

ex aequo

91,10

I hp

15

90,85

IV g

16

89,43

IV e

17

84,21

II wp

18

83,67

II wg

19

83,13

III w

20

82,55

I wp

21

81,51

III A

22

81,33

I wfp

23

80,23

 

 

Gratulujemy najlepszym,  którzy najpoważniej traktują obowiązki szkolne!

Na uwagę zasługuje fakt, że w lutym br. sukcesem wszystkich klas jest uzyskanie frekwencji na poziomie powyżej 80%!