Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

KONKURS

NA NAJWYŻSZĄ FREKWENCJĘ

Klasy, które w swoich szkołach
uzyskały w kwietniu 2023 r.

frekwencję powyżej 80%

Klasa

Pozycja

%

III Liceum Ogólnokształcące

I C

1

91,06

IV B

2

89,19

I D

3

89,13

III A

4

88,98

II C

5

84,52

II B

6

83,46

 I B

7

82,65

III B

8

81,08

Technikum Nr 1

IV ep

1

92,90

II e

2

90,16

I e

3

89,45

I h

4

88,38

III g

5

88,02

IV hp

6

87,71

II h

7

85,83

I g

8

84,72

III e

9

84,69

IV eg

10

80,53

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1

I w

1

86,06

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasy, które wśród wszystkich klas szkół ZSP,
uzyskały w kwietniu 2023 r. frekwencję powyżej 80%

 

We wszystkich Szkołach ZSP

Klasa

Pozycja

%

IV ep

1

92,90

I C

2

91,06

II e

3

90,16

I e

4

89,45

IV B

5

89,19

I D

6

89,13

III A

7

88,98

I h

8

88,38

III g

9

88,02

IV hp

10

87,71

I w

11

86,06

II h

12

85,83

I g

13

84,72

III e

14

84,69

II C

15

84,52

II B

16

83,46

 I B

17

82,65

III B

18

81,08

IV eg

19

80,53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasy, które w swoich szkołach
uzyskały po 3 miesiącach 2023 r. 

frekwencję powyżej 80%

Klasa

Pozycja

%

III Liceum Ogólnokształcące

I C

1

88,52

II C

2

87,21

IV B

3

85,99

III A

4

85,39

II B

5

85,19

III B

6

84,39

I D

7

84,29

 I B

8

83,28

Technikum Nr 1

III e

1

88,98

IV ep

2

88,82

III g

3

88,59

I e

4

88,56

II e

5

88,03

I h

6

86,73

I g

7

85,52

IV eg

8

83,66

IV hg

9

83,10

III h

10

82,59

II h

11

80,62

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1

I w

1

85,06

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 Klasy, które wśród wszystkich klas szkół ZSP
uzyskały po trzech miesiącach II okresu 2023 r.

frekwencję powyżej 80%

Ranking
wszystkich klas szkół ZSP

Klasa

Pozycja

%

III e

1

88,98

IV ep

2

88,82

III g

3

88,59

I e

4

88,56

I C

5

88,52

II e

6

88,03

II C

7

87,21

I h

8

86,73

IV B

9

85,99

I g

10

85,52

III A

11

85,39

II B

12

85,19

I w

13

85,06

III B

14

84,39

I D

15

84,29

IV eg

16

83,66

 I B

17

83,28

IV hg

18

83,10

III h

19

82,59

II h

20

80,62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulujemy najlepszym w całym ZSP,
którzy najpoważniej traktują obowiązki szkolne!