KONKURS NA NAJWYŻSZĄ FREKWENCJĘ

Klasy, które uzyskały w grudniu 2021 r. frekwencję powyżej 80%

W szkole

Klasa

Pozycja

%

III Liceum Ogólnokształcące

II Ap

1

89,31

III B

2

89,21

II B

3

86,86

I B

4

86,72

III C

5

85,34

Technikum Nr 1

III ep

1

92,95

II gp

2

91,59

III hp

3

89,34

II ep

4

85,74

I e

5

85,17

III eg

6

83,72

IV h

7

83,60

I h

8

83,59

III hg

9

81,23

Branżowa Szkoła
I Stopnia Nr 1

III wp

1

83,33

         


W ZSP

Klasa

Pozycja

%

III ep

1

92,95

II gp

2

91,59

III hp

3

89,34

II Ap

4

89,31

III Bp

5

89,21

II Bp

6

86,86

I B

7

86,72

II ep

8

85,74

III C

9

85,34

I e

10

85,17

III eg

11

83,72

IV h

12

83,60

I h

13

83,59

III wp

14

83,33

III hg

15

81,23