KONKURS NA NAJWYŻSZĄ FREKWENCJĘ

Klasy, które uzyskały

w po czterech miesiącach II okresu roku szkolnego 2020/2021
frekwencję powyżej 80%

W szkole

Klasa

Pozycja

%

III Liceum Ogólnokształcące

II Bp

1

96,80

I Bp

2

95,71

I Ap

3

94,55

II Cg

4

93,55

Technikum Nr 1

II ep

1

96,38

II hp

2

95,18

I ep

3

94,42

I gp

4

93,00

II eg

5

92,51

III e

6

91,87

I hp

7

89,64

II hg

8

88,53

III h

9

87,26

Branżowa Szkoła
I Stopnia Nr 1

II wp

1

86,28

I wp

2

83,05

II wg

3

82,95

I wfp

4

82,44

III w

5

81,22

         

 

W ZSP

Klasa

Pozycja

%

II Bp

1

96,80

II ep

2

96,38

I Bp

3

95,71

II hp

4

95,18

I Ap

5

94,55

I ep

6

94,42

II Cg

7

93,55

I gp

8

93,00

II eg

9

92,51

III e

10

91,87

I hp

11

89,64

II hg

12

88,53

III h

13

87,26

II wp

14

86,28

I wp

15

83,05

II wg

16

82,95

I wfp

17

82,44

III w

18

81,22

 

 

 

 

 

Gratulujemy najlepszym,
którzy najpoważniej traktują obowiązki szkolne!

Również po czterech miesiącach nauki (zdalnej i hybrydowej)

poziom frekwencji wypadł dość dobrze.

Frekwencja na zajęciach lekcyjnych
we wszystkich klasach przekroczyła
próg 80%, w tym
10 klas osiągnęło frekwencję na poziomie przekraczającym 90% !