Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

KONKURS NA NAJWYŻSZĄ FREKWENCJĘ 
Klasy, które uzyskały po czterech miesiącach II okresu r. szk. 2021/2022
frekwencję powyżej 80%
 

W ZSP

Klasa

Pozycja

%

III hp

1

91,97

III ep

2

91,39

I e

3

89,28

II B

4

88,83

I B

5

88,74

II A

6

88,61

II e

7

87,80

I C

8

87,33

III eg

9

87,22

III B

10

87,00

II g

11

85,93

I h

12

83,85

II h

13

83,21

III hg

14

81,17

W szkole

Klasa

Pozycja

%

III Liceum Ogólnokształcące

II B

1

88,83

I B

2

88,74

II A

3

88,61

I C

4

87,33

III B

5

87,00

Technikum Nr 1

III hp

1

91,97

III ep

2

91,39

I e

3

89,28

II e

4

87,80

III eg

5

87,22

II g

6

85,93

I h

7

83,85

II h

8

83,21

III hg

9

81,17

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1

-

-

-

       Gratulujemy najlepszym,

którzy najpoważniej traktują obowiązki szkolne!

 


 

 

 

 

Prezentujemy zwycięzców Konkursu klas na najwyższą frekwencję
Mistrzów Frekwencji 2021/2022

 

Rozstrzygnięta została rywalizacja klas w kolejnej edycji Konkursu klas na najwyższą frekwencję w II okresie roku szkolnego 2021/2022.
Znamy już najlepszych, czyli Mistrzów Frekwencji, którzy – zgodnie z Regulaminem Konkursu – zostali nagrodzeni przez Radę Rodziców dofinansowaniem wycieczki klasowej
z funduszu Rady.
Z prawdziwą przyjemnością i dumą informujemy, że klasy: 

- II B z III Liceum Ogólnokształcącego w Busku-Zdroju,
prowadzona przez wychowawczynię p. prof. Angelikę Bilewską,

- III hp z Technikum Nr 1 w Busku-Zdroju,
prowadzona przez wychowawczynię p. prof. Monikę Deręgowską-Rajczak, osiągnęły
w swoich szkołach najwyższą frekwencję w II okresie roku szkolnego 2021/2022, uzyskując średnie wyniki frekwencji na poziomie odpowiednio: 88,83% i 91,97%.

Tak więc za najwyższą frekwencję uzyskaną od lutego do maja br. – zwycięskie klasy: II B
i III hp otrzymują zwrot kosztów wynajęcia autokaru na jednodniową wycieczkę – do 300 km całkowitej długości trasy wycieczki.

Chociaż do szkoły, na zajęcia lekcyjne, uczęszcza się dla samego siebie, dla zdobycia wiedzy i umiejętności, a nie dla jakiejś nagrody, to jednak – co trzeba przyznać – nagrodzenie najsumienniejszych jest dla nich niewątpliwie bardzo przyjemne.

A zatem autokary czekają…

Serdecznie gratulujemy uczniom klas: II B i III hp sukcesu i nagród, ale jeszcze bardziej gratulujemy im poważnych i odpowiedzialnych postaw.