Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 

    ZŁOTA  KSIĘGA

zawiera  informacje o uczniach, któr zy ukończyli

Zespół Szkół Ponadpodstawowej

im. Mikołaja Kopernika

z najlepszymi wynikami w nauce

 

Rocznik 2021-2022

 

Rocznik 2020-2021

 

Rocznik 2019-2020

 

Rocznik 2018-2019

 

Rocznik 2017-2018

 

Rocznik 2016-2017

 

Rocznik 2015-2016

 

Rocznik 2014-2015

 

Rocznik 2013-2014

 

Rocznik 2012-2013

 

Rocznik 2011-2012


 

Rocznik 2010-2011  

 

Rocznik 2009-2010 

 

Rocznik 2008-2009


 

 

Rocznik 2007-2008

 

Rocznik 2006-2007