„NIE MA NIC BARDZIEJ WARTOŚCIOWEGO W PROCESIE BUDOWANIA WŁASNEJ ŚCIEŻKI KARIERY NIŻ PRZEKONANIE, KIM JESTEM, DOKĄD ZMIERZAM I CO MOGĘ ZAOFEROWAĆ PRZYSZŁEMU PRACODAWCY.”

 

Doradztwo zawodowe ogólnie rzecz ujmując -  to  wsparcie w wyborze dalszego kierunku kształcenia lub zatrudnienia dostosowanego do potrzeb i możliwości danej osoby oraz realiów rynku pracy.

Doradca zawodowy w szkole towarzyszy uczniowi w drodze odkrywania i rozwoju potencjału osobistego, wspiera w odnalezieniu i doprecyzowaniu celu edukacyjno-zawodowego. Ważnym aspektem działań jest także nakreślenie sposobów jego realizacji.

Aby być skutecznym na rynku pracy konieczne jest poznanie własnych zasobów: cech charakteru, umiejętności, uzdolnień, mocnych stron, preferencji oraz kompetencji osobistych i zawodowych. 

Aby dokonać trafnego wyboru zawodu należy: poznać siebie, zebrać informacje o zawodach, poznać ścieżki kształcenia, poznać rynek pracy, korzystać z różnych źródeł informacji.

 

Znajomość siebie obejmuje: Zainteresowania, uzdolnienia, temperament, umiejętności, osobowość, mocne i słabe strony.

Posiadać informacje o zawodach, czyli: świat zawodów i ich podział, opisy zawodów,  warunki i środowisko pracy, zadania i czynności zawodowe, narzędzia pracy, predyspozycje i przeciwwskazania do zawodów, perspektywy płacy i zatrudnienia.

Znać  ścieżki  kształcenia: kryteria przyjęć i warunki naboru na wybrane studia, przebieg kształcenia w danym zawodzie, kwalifikacje absolwenta, możliwość kontynuowania nauki i podnoszenia kwalifikacji, kursy, szkolenia uzupełniające.

Znać rynek pracy: trendy na rynku pracy tj. zawody przyszłościowe, prognozy rynku pracy barometr zawodów (zawody: deficytowe, w równowadze, nadwyżkowe), aktywne sposoby poszukiwania pracy, wymagania pracodawców co do umiejętności, kompetencji i kwalifikacji.

 Jeżeli : Masz dylematy, w jakim zawodzie chciałbyś pracować?

Nie wiesz, w jakim kierunku chcesz się rozwijać? Chcesz zweryfikować swoje dotychczasowe plany zawodowe? Jeżeli zastanawiasz się nad tym, który zawód  pasuje do Twoich zainteresowań, uzdolnień, wartości, temperamentu ?

Sprawdź to !!!

Zapraszamy Cię do biblioteki, wypełnij  kwestionariusz wywiadu i umów się na spotkanie  z doradcą zawodowym.

 

Terminy spotkań: Każdy  poniedziałek w godzinach: 13.30 -15.30

                 

 

Biblioteka dysponuje:

  1. Zestawem narzędzi do badań indywidualnych: testy, ankiety, kwestionariusze.
  2. Dostępem do Internetu (wskazanie informacji w Internecie m.in.: szkoły wyższe, pomaturalne, portale dotyczące ogłoszeń o pracę, możliwości pracy w krajach UE- Euress, trendy na rynku pracy). 

 

„Człowiek pracuje najlepiej,

kiedy robi to, do czego stworzyła go natura”

                                              Frank Parson

 

Materiały edukacyjne dostępne on-line


www.ore.edu.pl

www.euroguidance.pl

www.koweziu.edu.pl

www.pociagdokariery.pl

 

 

  Kliknij w poniższy link, a ukaże się szereg informacji przydatnych w podjęciu dalszych decyzji edukacyjno-zawodowych.

► Dla uczniów i absolwentów-przydatne linki