Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Rok szkolny 2022/2023

 

Dzień Nauki Polskiej

                      GPS w labiryncie matematyki

                 Zasady Oceniania z Matematyki 2022/2023

                 Godziny dostępności nauczycieli matematyki

                                                                                 Renata Boś - czwartek, 1435- 1535, pokój nauczycielski

                                                                                 Maria Drożdżowska - poniedziałek, 1345 - 1445

                                                                                Ewa Kozłowska - poniedziałek, 1300-1400, sala nr 8

                                                                                Małgorzata Lech - środa, 1300 - 1400, sala 13

                                                                                Monika Wesołowska - poniedziałek, 1200 - 1300, sala 6

 

 

Rok szkolny 2021/2022

MATEMATYKA BEZ POPRAWKI 

ENIGMA_maszyna szyfrująca 

Razem jesteśmy silniejsi

Zasady Oceniania z Matematyki 2021/2022

Zajęcia pozalekcyjne z matematyki      

Licz na Siebie... Konkurs matematyczny_ 2021/2022

 

Materiały archiwalne   

Zdalne lekcje z matematyki              Konkurs matematyczny   Licz na… Siebie

Matematyczne Mistrzostwa w Piłce Nożnej   VI Turniej Matematyczny 

  IV Turniej matematyczny     III Turniej Matematyczny

 Literatura