Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I
Konkurs matematyczny
Licz na…Siebie
 
 
Zwycięzca konkursu
 
Ernest Brutkowski (klasa II B)
 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
 
 
 

W dniu 28 października 2021 roku o godzinie 9:20

w naszej szkole odbył się  konkurs matematyczny.
Do zmagań matematycznych przystąpili uczniowie
klas drugich liceum i technikum.
 fotorelacja

 

 

 

 

 Wyniki wkrótce

 Konkurs matematyczny 

Licz na... Siebie

 Rok szkolny 2021/2022

 Cele Konkursu: 

 1. Kształtowanie wśród młodzieży postawy uczciwej rywalizacji.

 2. Rozwijanie umiejętności rachunkowych.

 3. Popularyzacja wiedzy  matematycznej wśród młodzieży.

4. Stworzenie możliwości sprawdzenia i oceny przez uczniów własnego poziomu wiedzy i umiejętności. Regulamin:

  1. Konkurs ma charakter powszechny i adresowany jest do uczniów klas drugich   liceum i technikum ZSP  w Busku-Zdroju, którzy realizują podstawowy program nauczania matematyki.
  2. W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie wyżej wymienionych klas.
  3. Zestaw zadań konkursu składać się będzie z co najmniej 15 zadań otwartych, sprawdzających umiejętności rachunkowe na liczbach rzeczywistych, ze szczególnym uwzględnieniem  kolejności wykonywania działań. 
  4. Konkurs odbywa się bez użycia kalkulatorów.
  5.  Laureaci I, II, III  miejsca otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
  6.  Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez umieszczenie zdjęć i informacji o sukcesach na stronie internetowej szkoły oraz w broszurach i innych publikacjach. 

                                  Organizatorzy Konkursu i autorzy regulaminu:

Nauczyciele Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju:

Maria Drożdżowska

Ewa Kozłowska