"Klucz do przeobrażeń procesu wychowawczo - dydaktycznego leży w ręku nauczyciela, 

   który znając i rozumiejąc rzeczywistość pedagogiczną szuka najlepszych,

efektywnych oddziaływań na samo dziecko, jak i na jego środowisko"

K. Datkun - Czerniak

 Mając na uwadze dobro naszych uczniów, dbałość o ich rzetelne wykształcenie, nauczyciele naszej szkoły podjęli realizację innowacji pedagogicznych w zakresie nauczania języka polskiego i matematyki.        
                                         
Dlaczego innowacje?        

     Matematyka    „Bliższe spotkania z teatrem i filmem”

Nowy projekt realizowany przez Internet Banki w Akcji