Wyniki matur 2015/16

   III LO zdało - 94%                              śr. krajowa 89%
Technikum Nr 1 zdało - 83%               śr. krajowa 76% 
 

Wyniki matury
rok szkolny 2014/2015
 

   III LO zdało - 94,%,                                  śr. krajowa 89%
  Technikum Nr 1 zdało - 77%                       śr. krajowa 70% 

Wyniki matury
rok szkolny 2013/2014
 
III LO zdało - 98,47%,                                  śr. krajowa 89% 

(Jedna osoba nie zdała z jednego przedmiotu)               


  
Technikum Nr 1 zdało - 83%                              śr. krajowa 71%

 Szkoła zajęła V miejsce w województwie świętokrzyskim wg. Perspektyw

Kryteria rankingu oparte są na wynikach szkół na egzaminie maturalnym (z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych), sukcesach w olimpiadach przedmiotowych, a także egzaminu zawodowego. 
 

 

  Wyniki matury
rok szkolny 2012/2013

  III LO zdało - 99%,                                         śr. krajowa 94% 
                       

 Technikum Nr 1 zdało - 90%                              śr. krajowa 81%
                                     

 

 Wyniki matury
rok szkolny 2011/2012

 

III LO zdało - 98,3%,  (1 uczeń nie zdał)       śr. krajowa 93%

 Jest to najlepszy wynik w historii tej szkoły - szkoła znalazła się wśród
25 najlepszych szkół w województwie.

 

Technikum Nr 1 zdało - 86,1%,                          śr. krajowa 78%

 Jest to 5 wynik w województwie wśród techników.

 

 Technikum Nr 1 - Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zdało 77%  
- w woj. Świętokrzyskim zdało 51,7%

 

  Wyniki matury
rok szkolny 2010/2011

 

III LO zdało -  93,5%, śr. krajowa 86%

 

Technikum Nr 1 zdało - 93,9%, śr. krajowa 63%   

 

Jest to najlepszy wynik w historii tej szkoły i 4 w województwie.

 

 Wyniki matury
rok szkolny 2009/2010

 

III LO zdało -  98,2%, śr. krajowa 91% (tylko 1 osoba nie zdała)
- zgodnie ze wskaźnikiem EWD z języka polskiego uzyskała miano "szkoły sukcesu", to oznacza, że szkoła nie marnuje możliwości uczniów i uczy skutecznie.
Natomiast z matematyki "szkoły wspierającej" tzn. szkoły, do której przyszli uczniowie ze słabymi wynikami z egzaminu
gimnazjalnego, ale intensywna praca nauczycieli zaowocowała dobrymi wynikami na maturze.

 

 Technikum Nr 1 zdało - 85,5%, śr. krajowa 62%                                  
  - "szkołą sukcesu" zarówno z języka polskiego jak i z matematyki.

 

To oznacza, że szkoła nie marnuje możliwości uczniów i uczy skutecznie.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''